Integritets- Och Säkerhetspolicy

daterad den 25 maj 2018

Kära användare,

Webbplatsen rodo.rawlplug.com (”webbplatsen”) tillhandahålls av Rawlplug SA med sitt säte på Baumansgatan 4, registrerat under nr. 556706-6666 (“Rawlplug”) som en tjänst till sina kunder, om inte annat anges på en webbplats. Rawlplug har åtagit sig att skydda din integritet och all viktig information du tillhandahåller oss. Alla personuppgifter som Rawlplug samlar in kommer att användas i enlighet med gällande lagar, inklusive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 per den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende för behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR).

1. Vem är personuppgiftsansvarig?

Alla personuppgifter som samlas in via webbplatsen styrs av Rawlplug och gemensamt av Rawlplug S.A. med sitt säte på 6 Kwidzynska Str, 51-416 Wroclaw, Polen. Alla hänvisningar till ”Rawlplug” eller ”vi” betyder även Rawlplug S.A. om inte annat anges i sammanhanget.

Du kan när som helst kontakta oss när det gäller personuppgifter som behandlas av oss.

Kontaktuppgifter Rawlplug: Rawl Scandavia AB, Baumansgatan 4, 59332 Västervik, +4649030660.

Medansvarigs kontaktuppgifter: Rawlplug S.A. med sitt säte på 6 Kwidzynska Str, 51-416 Wroclaw, Polen.

Dataskyddsombudets kontaktinformation: info@rawlplug.se

rodo.rawlplug.com hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter; skyddsåtgärder som genomförs av oss och information om dina rättigheter och deras verkställning.

Rawlplug och Rawlplug S.A. är en del av en Rawlplug-koncernen som för behoven härav även omfattar följande företag:

 • Rawlplug S.A., Kwidzyńska 6c, 51-416 Wrocław, Polen;
 • Koelner Rawlplug IP sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polen;
 • Koelner Polska Sp. z o.o., Kwidzyńska 6c, Wrocław 51-416, Polen;
 • Koelner- Inwestycje Budowlane Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 6, Wrocław 51-416, Polen;
 • Koelner Centrum Sp. z o.o., Piłsudskiego 34, Pabianice 95-200, Polen;
 • Rawlplug Ltd, Skibo Drive, Thornliebank Industrial Estate, Glasgow G46 8JR, Wlk. Brytnia;
 • Koelner Deutschland GmbH, Lutherstr. 54, 73614 Schorndorf, Niemcy;
 • RAWL France SAS, ZI Mitry-Compans, 12-14 Rue Marc Seguin, 77290 Mitry-Mory, Frankrike;
 • Rawlplug Middle East FZE, P.O. Box 261024, Jebel Ali Free Zone, Dubai, Förenta arabemiraten;
 • Rawlplug Building & Construction Material Trading (L.L.C.),Al Qouz Industrial Area 3, 22 ND Street, Compound 81, P. O. Box 261024 Dubai, Förenta arabemiraten;
 • Rawl Scandinavia AB, Baumansgatan 4, 593 32 Västervik, Sverige;
 • Rawlplug Ireland Ltd, Unit 10 Donore Business Park, Donore Road Drogheda, Co Louth, Irland;
 • Koelner CZ s.r.o, Komerční Park Tulipan, Palackého 1154/76A (hala T3), 702 00 Ostrava-Přívoz, Tjeckien;
 • KOELNER Slovakia s.r.o., Dlhá 95, 010 09 Žilina, Slovakien;
 • Koelner Hungária Kft., Jedlik Ányos u. 34, 2330 Dunaharaszti, Ungern;
 • UAB Koelner Vilnius, Žarijų g. 2, LT-02300, Vilnius, Litauen;
 • Koelner Ukraine LLC, vul. Naukova 3a, 79060 Lviv, Ukraina;
 • Koelner Trading KLD LLC, ul. Dzerzhinskogo 219, 236034 Kaliningrad, Ryssland;
 • Rawlplug Singapore Pte. Ltd., 25B, Loyang Crescent, Block 302, #04-11, Loyang Offshore Supply Base, Singapore 506817 #05-34, Singapore;
 • Rawlplug Shanghai Trading Co. Ltd., 1/F, Building 1 No.251 Yaohua Rd, Shanghai Free Trade Zone, Kina;
 • Rawlplug Inc., 225 West Washington Ste 2600, Chicago IL 60605, USA.

hädanefter kallad ”Rawlplug-koncernen”.

2. Denna Policy Gäller

Denna policy gäller information, inklusive personuppgifter som Rawlplug-samlar in:

 • på denna webbplats.
 • i e-postmeddelanden, sms och andra elektroniska meddelanden mellan dig och denna webbplats.
 • genom mobila och stationära program som du laddar ner från denna webbplats som tillhandahåller engagerade icke-webbläsarbaserad interaktion mellan dig och denna webbplats.
 • när du interagerar med Rawlplug:s reklam och program på tredje parts webbplatser och tjänster ifall att dessa program eller reklam innehåller länkar till denna policy.

Det gäller inte för information som samlas in av:

 • Rawlplug offline eller på något annat sätt, bland annat på någon annan webbplats som drivs av Rawlplug eller någon tredje part (inklusive Rawlplugs anslutna företag och dotterbolag); eller
 • tredje part (inklusive Rawlplugs anslutna företag och dotterbolag), bland annat genom alla program eller innehåll (inklusive reklam) som kan länka till eller vara tillgängligt från eller på webbplatsen.

Läs denna policy noggrant för att förstå Rawlplugs policy och praxis när det gäller dina personuppgifter och hur Rawlplug kommer att behandla dem. Om du inte håller med Rawlplugs policy och praxis kan du välja att inte använda webbplatsen. Åtkomst till eller användning av denna webbplats kräver ditt uttryckliga samtycke till denna sekretesspolicy och behandling av personuppgifterna som uppges under användningen av webbplatsen. Som anges i avsnitt 12 häri kan denna policy ändras emellanåt. Alla sådana ändringar kräver ditt uttryckliga samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att markera respektive ruta i fönstret längst ned på webbplatsen. Återkallande av ditt samtycke utesluter dig från att använda webbplatsen ytterligare men all behandling av Rawlplug av eventuella personuppgifter som lämnats in av dig före ditt återkallande av samtycket gäller.

Begreppet ”personuppgifter” som används häri innefattar all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person; en identifierbar fysisk person är någon som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en online identifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen. 

3. Barn Under 16 Års Ålder

Webbplatsen är inte avsedd för barn under 16 år. Ingen under 16 år kan uppge några personuppgifter till eller på webbplatsen. Rawlplug samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 16 år. Om du är under 16 ska du inte använda eller uppge någon information på denna webbplats eller på någon av dess funktioner, gör några inköp på webbplatsen, använda några av de interaktiva eller offentliga kommentar-funktionerna på webbplatsen eller uppge personuppgifter till Rawlplug, inklusive ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller något skärmnamn eller användarnamn som du använder. Om Rawlplug får reda på att man har samlat in eller tagit emot personuppgifter från ett barn under 16 år utan att bekräfta föräldrarnas samtycke kommer Rawlplug att ta bort uppgifterna. Om du tror att Rawlplug kan ha personuppgifter om ett barn under 16 år, kontakta då Rawlplug på rodo@rawlplug.com

3. Uppgifter Som Rawlplug Samlar In

Rawlplug samlar inte in personuppgifter om dig förutom när det definitivt och medvetet tillhandahålls av dig inklusive genom användning av denna webbplats. Rawlplug kan samla in annan information som man får reda på om genom din användning av webbplatsen. På så sätt kan Rawlplug samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

 • kontakt- och identitetsinformation: namn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, skattenummer och eventuellt identifikationsnummer (såsom nummer på ID-handlingar),
 • betalningsinformation: korthållarens för- och efternamn, betalkortnummer och utgångsdatum, bankkontonummer.
 • uppgifter som tillhandahålls via formulär på webbplatsen, t.ex. uppgifter som krävs för att skapa ett användarkonto, köpa produkter och/eller tjänster som erbjuds av Rawlplug, prenumeration på nyhetsbrev, publicering av information. Rawlplug kan be dig att uppge ytterligare information om du är villig att delta i kampanjer eller kommunicerar om problem med webbplatsen.
 • inloggnings- och åtkomstuppgifter: användarnamn och lösenord för ditt konto på webbplatsen eller identifierare på sociala medier.
 • uppgifter som Rawlplug tar emot från datorn, mobilen eller annan enhet som du använder för att komma åt webbplatsen: IP-adress, plats och tid.
 • uppgifter som Rawlplug tar emot när du interagerar med webbplatsen: upplagt innehåll, bilder.

Rawlplug kan också samla in annan information än personuppgifter, t.ex. kontaktuppgifter och företagsuppgifter för organisationsenheten du representerar, webbläsaren du använder, ditt operativsystem eller  sidorna du besöker, information som tas emot när du visar någon annans  profil eller inläggsinnehåll osv.

Rawlplug samlar in denna information, inklusive personuppgifter:

 • direkt från dig när du uppger den till Rawlplug.
 • automatiskt när du navigerar genom webbplatsen. Information som samlas in automatiskt kan innehålla användningsinformation, IP-adresser, plats och information som samlats in via cookies, webb-beacons och annan spårningsteknik.

Personuppgifter som samlas in för andra ändamål än att följa lagliga skyldigheter kan vara föremål för profilering, vilket är en automatisk behandling av personuppgifter för att analysera eller förutsäga aspekter som rör dina personliga preferenser eller ditt beteende (till exempel för att personifiera webbplatsen eller marknadsföringsinnehållet som skickas till dig).

Informationen Rawlplug samlar in används även för att hjälpa oss att granska, utveckla och förbättra produkter och tjänster som Rawlplug erbjuder.

Du kan också tillhandahålla information som ska publiceras eller visas (nedan kallad ”upplagd”) på webbplatsens offentliga områden eller vidarebefordras till webbplatsens andra användare eller tredje part (gemensamt ”användarbidrag”). Dina användarbidrag läggs upp och skickas till andra på egen risk. Var dock medveten om att inga säkerhetsåtgärder är perfekta eller ogenomträngliga. Dessutom kan Rawlplug inte kontrollera andra användares åtgärder på webbplatsen till vilka du väljer att dela dina användarbidrag. Därför kan inte Rawlplug garantera att dina användarbidrag inte kommer att ses av obehöriga personer och gör det därmed inte.

Alla upplägg av bilder på webbplatsen som är din bild utgör ett samtycke till att använda en sådan bild av Rawlplug på webbplatsen.

Rawlplug kan begära ytterligare personuppgifter för att tillhandahålla vissa tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen. Om sådana personuppgifter inte tillhandahålls av dig kommer Rawlplug inte att kunna ge dig begärda tjänster.

5. Uppgifter Som Rawlplug Samlar In Genom Automatisk Uppgiftsinsamlingsteknik

När du navigerar genom och interagerar med webbplatsen kan Rawlplug använda automatisk uppgiftsinsamlingsteknik för att samla in viss information, inklusive personuppgifter, om dig, din utrustning, surfing och mönster, inklusive:

 • Uppgifter om dina besök på webbplatsen, inklusive trafikdata, platsdataloggar och annan kommunikationsdata samt resurserna som du får tillgång till och använder på webbplatsen.
 • Information om din dator och internetanslutning, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsartyp.

 

Det hjälper Rawlplug att förbättra webbplatsen och leverera en bättre och mer personlig service inklusive genom att möjliggöra Rawlplug att:

 • Uppskatta dess målgrupp och användningsmönster.
 • Lagra information om dina inställningar så att vi kan anpassa webbplatsen enligt dina individuella intressen.
 • Skynda på dina sökningar.
 • Känna igen dig när du återvänder till webbplatsen.

6. Cookies

Cookies är textfiler som innehåller små mängder av uppgifter som laddas ned på enheten när du besöker en webbplats. Cookies skickas sedan tillbaka till den ursprungliga webbplatsen vid varje efterföljande besök. Cookies är användbara eftersom de tillåter en webbplats att känna igen en användares enhet. Du hittar mer information om cookies på: www.allaboutcookies.org och www.youronlinechoices.eu .

Cookies har många olika funktioner, såsom att låta dig att navigera mellan sidorna som effektivt kommer ihåg dina inställningar (till exempel språkval) och i allmänhet förbättrar användarupplevelsen. De kan också bidra till att annonserna du ser online är mer relevanta för dig och dina intressen.

Cookies kallas sessionscookies eller ihållande cookies beroende på hur länge de lagras på din dator eller enhet:

 • Sessionscookies varar bara under din online-session. De försvinner från din dator eller enhet när du stänger din webbläsare.
 • Ihållande cookies blir kvar på datorn eller enheten efter att webbläsaren har stängts och finns kvar under en viss tid som anges i cookien. Dessa cookies aktiveras varje gång du besöker webbplatsen som genererade cookien.

Rawlplug använder inte cookies i syfte att samla in kommersiella data för försäljning till tredje part.

Prestandacookies

Prestanda cookies samlar in information om hur besökarna använder webbplatsen, till exempel vilka sidor användare besöker oftast och när de får felmeddelanden från webbsidor. Dessa cookies samlar inte in information som identifierar en besökare. All information dessa cookies samlar in aggregeras och därför anonym. De används endast för att förbättra hur en webbplats fungerar.

Webbplatsen använder för närvarande flera typer av prestationscookies inklusive Google Analytics.

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics placerar en cookie för att utvärdera Rawlplugs användning av webbplatsen och sammanställer rapporter om användaraktivitet. Google lagrar informationen som samlats in av cookien på servrar i USA och andra länder. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller där en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att förknippa din IP-adress med annan data som innehas av Google. Genom att använda webbplatsen samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som anges ovan.

Det är möjligt att välja bort att ha din anonyma surfningaktivitet på webbplatser som registrerats av analyscookies.

Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Rawlplug använder även cookies för andra ändamål, bland annat:

 • Identifiera dig när du loggar in på webbplatsen. Detta tillåter Rawlplug att ge dig produktrekommendationer, visa personligt innehåll, känna igen dig som en särskild medlem (i förekommande fall) och gör att du kan använda speciella funktioner för inköp, bland annat skräddarsydda funktioner och tjänster som Rawlplug tillhandahåller.
 • Hålla reda på dina angivna inställningar. Du kan i allmänhet bestämma dina inställningar genom konto.
 • Hålla reda på artiklar som lagras i din varukorg.
 • Förhindra bedrägeri.
 • Förbättra säkerheten.
 • Direkt marknadsföring av egna produkter

Funktionella cookies

Dessa cookies tillåter webbplatsen att komma ihåg vilka val du gör (till exempel ditt användarnamn, språk eller region du befinner dig i) och ger bättre, mer personliga egenskaper. Till exempel kan en webbplats ge dig lokala väderrapporter genom att lagra en cookie i regionen där du för närvarande befinner sig. Dessa cookies kan också användas för att komma ihåg ändringar du har gjort i textstorlek, typsnitt och andra delar av webbsidor som du kan anpassa. De kan också användas för att tillhandahålla tjänster som du har bett om så som att titta på en video. Informationen dessa cookies samlar in kan anonymiseras och de kan inte spåra din surfningaktivitet på andra webbplatser.

Hantera cookies i din webbläsare

Moderna webbläsare tillåter dig att utföra ett antal åtgärder med cookies inklusive möjligheten att visa cookies som finns lagrade på din dator eller enhet och ta bort dem individuellt, blockera tredjepartscookies, blockera cookies från vissa webbplatser, förhindra alla cookies från att placeras och ta bort alla cookies när du stänger din webbläsare.

Du bör observera att alla individuella preferenser kommer att försvinna om du tar bort cookies, inklusive preferensen för att välja bort cookies (eftersom detta kräver en välja-bort cookie för att ställas in). Om du väljer att blockera cookies helt fungerar många webbplatser inte korrekt och vissa funktioner kan avaktiveras.

Länkarna nedan tar dig till de relevanta ”Hjälp”-avsnitten för de stora webbläsarna. Här kan du få reda på mer information om hur du hanterar dina cookies.

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Opera:
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Safari iOS:
https://support.apple.com/en-gb/HT201265

Android:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Blackberry:http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

Windows-telefon:
http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx

Tredje parts användning av cookies och annan spårningsteknologi

En del innehåll och applikationer, t.ex. reklam på webbplatsen kan tillhandahållas av tredje parter, t.ex. annonsörer, reklamnätverk och servrar, innehålls- och applikationsleverantörer. Dessa tredje parter kan använda cookies ensamt eller tillsammans med webb-beacons eller annan spårningsteknik för att samla in information om dig när du använder webbplatsen. Informationen de samlar in kan vara förknippad med dina personuppgifter eller kan de samla in information, inklusive personuppgifter, om dina online-aktiviteter under en tidsperiod samt mellan olika webbplatser och andra onlinetjänster. De kan använda denna information för att tillhandahålla dig intressebaserad (beteende) reklam eller annat personifierat innehåll.

Rawlplug kontrollerar inte dessa tredje parters spårningsteknik eller hur de kan användas. Om du har några frågor om en annons eller annat personifierat innehåll ska du kontakta ansvarig leverantör.

7. Användning Av Information

Rawlplug kommer att använda din information för att tillhandahålla och anpassa webbplatsen. Rawlplug kan även använda dina kontaktuppgifter för att kommunicera med dig. Dina uppgifter och information gör det möjligt för oss att meddela dig om viktiga förändringar på webbplatsen och kommer att användas för statistiska analysändamål för att förbättra kvalitet och tjänsterna som erbjuds till dig.

Rawlplug kan använda informationen med undantag för personuppgifter man samlar in för en rad olika affärssyften, inklusive men inte begränsat till:

 • presentera webbplatsen och dess innehåll till dig och göra att du kan använda funktioner på webbplatsen och dess innehåll;
 • förbereda, ingå och utföra avtal för tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg mellan dig eller organisationen du representerar och Rawlplug;
 • skapa och hantera dina kontoregistreringar;
 • behandla, registrera och spåra dina köp, betalningar, returer, garantier och rabatter;
 • utvärdera och svara på dina förfrågningar och ansökningar;
 • kommunicera med dig genom olika kanaler;
 • publicera offentliga recensioner som lämnats av dig;
 • efterlevnad av skyldigheter i enlighet med tillämpliga lagar, bland annat skydd mot och förebyggande av bedrägeri och obehöriga transaktioner, utreda och hantera fordringar, riskexponering och kvalitet, i allmänhet förbättra och erbjuda trygghet;
 • kontrollera efterlevnaden av dina åtgärder med och verkställning av tillämpliga lagkrav och Rawlplug policyer och villkor; fastställa, skydda och genomdriva alla Rawlplugs rättigheter, inklusive uppdrag till tredje part;
 • utföra sammanfattningar, analyser, statistik för att bedriva, utvärdera och förbättra verksamheten, produkterna och tjänsterna (inklusive utveckling av nya produkter och tjänster, hantera vår kommunikation, beräkning och förvaltning av effektiviteten av reklam och marknadsföring, analys av produkter, tjänster, webbplatser och appar; administrera webbplatsen och appar);
 • direkt marknadsföring;
 • ingå och utföra avtal att tillhandahålla tjänster och leverera produkter;
 • uppfylla alla andra ändamål till vilket du uppger dem;
 • på något annat sätt Rawlplug beskriva när du uppger informationen; och
 • för alla andra ändamål då du ger ditt samtycke.

All ovanstående information kan vara föremål för profilering, dvs. automatisk analys av din information för att förutsäga vissa aspekter som rör dina personliga preferenser och ditt beteende (till exempel för att ge dig personligt innehåll på webbplatsen eller anpassade annonser).

Personuppgifter som tillhandahålls av dig samlas in av Rawlplug för följande ändamål:

SyftePersonuppgifterRättslig grundVaraktighet
presentera webbplatsen och dess innehåll till dig och göra att du kan använda funktioner på webbplatsen och dess innehåll;
 • uppgifter som Rawlplug tar emot från datorn, mobilen eller annan enhet som du använder för att komma åt webbplatsen: IP-adress, plats och tid

 • uppgifter som Rawlplug tar emot när du interagerar med webbplatsen: upplagt innehåll, bilder.

Artikel 6 pt. 1.a GDPR - samtyckeFör tidsperioden då webbplatsen används och efteråt
förbereda, ingå och utföra avtal för tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg mellan dig eller organisationen du representerar och Rawlplug;
 • Kontakt- och identitetsinformation: namn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, skattenummer och eventuellt identifikationsnummer (såsom nummer på ID-handlingar),

 • Betalningsinformation: korthållarens för- och efternamn, betalkortnummer och utgångsdatum, bankkontonummer.

 • uppgifter som Rawlplug tar emot från datorn, mobilen eller annan enhet som du använder för att komma åt webbplatsen: IP-adress, plats och tid.

 • Uppgifter som Rawlplug tar emot när du interagerar med webbplatsen: upplagt innehåll, bilder.

Artikel 6 pt. 1.b GDPR - utförande av avtalFör avtalens tidpunkt och uppgörelserna efter avslutning
skapa och hantera dina kontoregistreringar;
 • Kontakt- och identitetsinformation: namn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, skattenummer och eventuellt identifikationsnummer (såsom nummer på ID-handlingar),

 • Betalningsinformation: korthållarens för- och efternamn, betalkortnummer och utgångsdatum, bankkontonummer.

 • Inloggnings- och åtkomstuppgifter: användarnamn och lösenord för ditt konto på webbplatsen eller identifierare på sociala medier.

 • Uppgifter som Rawlplug tar emot när du interagerar med webbplatsen: upplagt innehåll, bilder.

Artikel 6 pt. 1.b GDPR - utförande av avtalFör avtalens tidpunkt och uppgörelserna efter avslutning
behandla, registrera och spåra dina köp, betalningar, returer, garantier och rabatter;
 • Inloggnings- och åtkomstuppgifter: användarnamn

 • Kontakt- och identitetsinformation: namn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, skattenummer och eventuellt identifikationsnummer (såsom nummer på ID-handlingar),

 • Betalningsinformation: korthållarens för- och efternamn, betalkortnummer och utgångsdatum, bankkontonummer.

Artikel 6 pt. 1.b GDPR - utförande av ett avtalFör avtalens tidpunkt och uppgörelserna efter avslutning
utvärdera och svara på dina förfrågningar och ansökningar;
 • Kontakt- och identitetsinformation: förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress.

 • Inloggnings- och åtkomstuppgifter: användarnamn

Artikel 6 pt. 1.b GDPR - utförande av ett avtalFör avtalens tidpunkt och uppgörelserna efter avslutning
kommunicera med dig genom olika kanaler;
 • Kontakt- och identitetsinformation: förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress.

 • Inloggnings- och åtkomstuppgifter: användarnamn

Artikel 6 pt. 1.b GDPR - utförande av ett avtalFör avtalens tidpunkt och uppgörelserna efter avslutning
publicera offentliga produktrecensioner som lämnats av dig eller andra kunder;
 • Inloggnings- och åtkomstuppgifter: användarnamn

 • Uppgifter som Rawlplug tar emot när du interagerar med webbplatsen: upplagt innehåll, bilder.

Artikel 6 pt. 1.b GDPR - utförande av ett avtalFör avtalens tidpunkt och uppgörelserna efter avslutning
uppfylla skyldigheter i enlighet med tillämpliga lagar, bland annat skydd mot och förebyggande av bedrägeri och obehöriga transaktioner, utreda och hantera krav, riskexponering och kvalitet, i allmänhet förbättra och tillhandahålla trygghet.
 • uppgifter som Rawlplug tar emot från datorn, mobilen eller annan enhet som du använder för att komma åt webbplatsen: IP-adress, plats och tid.

 • Kontakt- och identitetsinformation: namn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, skattenummer och eventuellt identifikationsnummer (såsom nummer på ID-handlingar),

 • Betalningsinformation: korthållarens för- och efternamn, betalkortnummer och utgångsdatum, bankkontonummer.

 • Uppgifter som Rawlplug tar emot när du interagerar med webbplatsen: upplagt innehåll, bilder.

Artikel 6 pt. 1.c GDPR - laglig skyldighetFör den tid som behövs för att uppfylla sådan skyldighet
kontrollera efterlevnaden av dina åtgärder med och verkställning av tillämpliga lagkrav och Rawlplug policyer och villkor; fastställa, skydda och genomdriva alla Rawlplugs rättigheter, inklusive uppdrag till tredje part;
 • uppgifter som Rawlplug tar emot från datorn, mobilen eller annan enhet som du använder för att komma åt webbplatsen: IP-adress, plats och tid.

 • Kontakt- och identitetsinformation: namn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, skattenummer och eventuellt identifikationsnummer (såsom nummer på ID-handlingar),

 • Betalningsinformation: korthållarens för- och efternamn, betalkortnummer och utgångsdatum, bankkontonummer.

 • Uppgifter som Rawlplug tar emot när du interagerar med webbplatsen: upplagt innehåll, bilder.

Artikel 6 pt. 1.f GDPR - berättigat intresseFram till begränsningstiden löpt ut
utföra sammanfattningar, analyser, statistik för att bedriva, utvärdera och förbättra verksamheten, produkterna och tjänsterna (inklusive utveckling av nya produkter och tjänster, hantera vår kommunikation, beräkning och förvaltning av effektiviteten av reklam och marknadsföring, analys av produkter, tjänster, webbplatser och appar; administrera webbplatsen och appar);
 • uppgifter som Rawlplug tar emot från datorn, mobilen eller annan enhet som du använder för att komma åt webbplatsen: IP-adress, plats och tid.

 • Kontakt- och identitetsinformation: namn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, skattenummer och eventuellt identifikationsnummer (såsom nummer på ID-handlingar),

 • Betalningsinformation: korthållarens för- och efternamn, betalkortnummer och utgångsdatum, bankkontonummer.

 • Uppgifter som Rawlplug tar emot när du interagerar med webbplatsen: upplagt innehåll, bilder.

Artikel 6 pt. 1.f GDPR - berättigat intresse§  För den tid som behövs för att utföra sådan verksamhet
direkt marknadsföring;
 • uppgifter som Rawlplug tar emot från datorn, mobilen eller annan enhet som du använder för att komma åt webbplatsen: IP-adress, plats och tid.

 • Kontakt- och identitetsinformation: namn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, skattenummer och eventuellt identifikationsnummer (såsom nummer på ID-handlingar),

 • Betalningsinformation: korthållarens för- och efternamn, betalkortnummer och utgångsdatum, bankkontonummer.

 • Uppgifter som Rawlplug tar emot när du interagerar med webbplatsen: upplagt innehåll, bilder.

Artikel 6 pt. 1.f GDPR - berättigat intresse§  För den tid som behövs för att utföra sådan verksamhet
ingå och utföra avtal för att tillhandahålla tjänster och leverera produkter som ingåtts genom webbplatsen;
 • Kontakt- och identitetsinformation: namn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, skattenummer och eventuellt identifikationsnummer (såsom nummer på ID-handlingar),

 • Betalningsinformation: korthållarens för- och efternamn, betalkortnummer och utgångsdatum, bankkontonummer.

 • Inloggnings- och åtkomstuppgifter: användarnamn.

Artikel 6 pt. 1.d GDPR - utförande av avtal§  För avtalens tidpunkt och uppgörelserna efter avslutning
annat ändamål
 • Som tillhandahållet

Artikel 6 pt.1.a GDPR- samtycke

Tillhandahållandet av ovanstående personuppgifter är frivilligt, men nödvändigt för dig att presenteras med och använda webbplatsen och dess funktioner, inklusive att ingå eventuella avtal genom webbplatsen.

Vi samlar bara in och hanterar personuppgifter i andra syften än ovannämnda med ditt uttryckliga samtycke och i den omfattning du samtycker till. Du har rätt att återkalla samtycket när som helst, men det kommer inte påverka den godkända hanteringens laglighet innan återkallandet.

8. Delning Av Informationen Rawplupg Tar Emot

Rawlplug kan dela information, inklusive personuppgifter med Rawlplug koncernföretag i marknadsföringssyfte om du har gett ett uttryckliga samtycke.

Rawlplug använder tredje parts tjänsteleverantörer för att utföra vissa aktiviteter för dess räkning. Det inkluderar agenturverksamhet, verkställa order, utbud till underleverantörer, genomföra undersökningar och installationer, leverera paket, skicka post, driften av IT-system, inklusive e-post, tillhandahålla IT-resurser, analysera data, tillhandahålla marknadsföringshjälp, behandla kreditkortsbetalningar och tillhandahålla kundservice, juridiska tjänster, redovisningstjänster osv. Dessa tredje parter är behandlare av dina personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina verksamheter men får inte använda dem för andra ändamål. Rawlplug kommer att säkerställa att all behandling av personuppgifter av behandlare uppfyller bestämmelserna i GDPR, särskilt att sådana behandlare är medvetna om och rättar sig efter skyldigheter däri. Vi kommer också att säkerställa att de behandlar dina personuppgifter inte mindre skyddande i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd och att de vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Rawlplug kan dela dina personuppgifter med andra personuppgiftsansvariga när vi tror att det är nödvändigt att följa lagen, för att skydda webbplatsens rättigheter eller säkerhet, andra användare eller tredje part (t.ex. för skydd mot bedrägeri, uppgörelser). Utan begränsning kan detta innefatta situationer då vi delar dina personuppgifter med tillsynsmyndigheter, lokala myndigheter eller domstolsmyndigheter, personer som bedriver affärsinformationsverksamheter och förvärvare. Rawlplug kommer noggrant att fastställa om det är tillåtet att tillhandahålla personuppgifter i varje sådant sammanhang med särskild uppmärksamhet på vilken typ av ansökan, vilka typer av data som berörs och vilken inverkan avslöjandet av personuppgifterna skulle ha på den berörda användaren. Skulle vi besluta att avslöja personuppgifter i ett sådant sammanhang kommer vi också att överväga sätt att minska omfattningen av upplysningen, till exempel genom att redigera informationen som tillhandahålls.

Rawlplug kan avslöja personuppgifter som beskrivs i denna sekretess- och säkerhetspolicy till en köpare eller annan efterträdare vid fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla Rawlplugs tillgångar, vare sig som en pågående angelägenhet eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som Rawlplug innehar om webbplatsanvändarna är bland de överförda tillgångarna

Rawlplug kan dela dina personuppgifter med omsorgsfullt utvalda tredje parter så att de kan kontakta dig med erbjudanden och information om deras varor och tjänster eller för andra ändamål om du inte uttrycker ditt samtycke.

Mottagare av dina personuppgifter, inklusive Rawlplug koncernföretag, kan vara belägna i vilket land som helst. Detta kan inkludera länder där gällande lagar om dataskydd erbjuder en lägre skyddsnivå än EU:s lagar, särskilt länder utanför Europeiska unionen (”tredje land”). I ett sådana fall kan Rawlplug överföra dina personuppgifter till tredje land endast om:

 • kommissionen har beslutat att det tredje landet, ett område eller en eller flera specificerade sektorer inom det tredje landet säkerställer en adekvat skyddsnivå. En sådan överföring inte kräver något särskilt tillstånd, eller
 • En lämplig skyddsnivå tillämpas för dina personuppgifter, till exempel genom att säkerställa att mottagaren följer de så kallade EG-modellklausulerna, vilka är uppsättningar av avtalsbestämmelser som antagits av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla tillräckliga skyddsåtgärder för personuppgifter i samband med gränsöverskridande överföringar, eller
 • överföringen uppfyller övriga krav som anges i GDPR.

9. Länkar Till Tredje Partens Webbplatser

Emellanåt kan Rawlplug etablera relationer med andra tredjepartsföretag och webbplatsen kan innehålla länkar till och från sådana tredje parts webbplatser. Rawlplug kommer att försöka tillhandahålla dig länkar av hög kvalitet, pålitliga webbplatser som man anser är av intresse och relevant för dig men observera att sådana tredjepartswebbplatser inte är under dess kontroll och Rawlplug bidrar inte till innehållet på sådana webbplatser.

Om du följer en länk till någon tredje parts webbplats, observera att de har sin egen policy. När du klickar fram till dessa platser lämnar du området som kontrolleras av Rawlplug. Rawlplug kan inte ta ansvar för eventuella problem som uppstår i samband med tredje partens användning av dina uppgifter, innehållet på webbplatsen eller tjänsterna som erbjuds av dessa webbplatser. Rawlplug uppmuntrar dig därför att kontrollera alla tredje parters webbplatspolicyer innan du uppger personuppgifter till dessa webbplatser.

10. Säkerhet

Rawlplug upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder utformade och avsedda att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstörelse, förlust, förändring, tillgång, avslöjande eller användning. Trots dessa garantier kan Rawlplug inte garantera att användningen av system, webbplatser (inklusive webbplatsen) eller appar är helt säker eller säker på grund av osäkerheterna i användning av internet och informationssystem och möjligheten av olagliga attacker från tredje part.

Rawlplug lagrar information så länge det behövs eller är användbart för att tillhandahålla och förbättra Rawlplugs produkter och tjänster, uppfylla sina juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa sina avtal.

Säkerheten för dina personuppgifter beror också på dig. När Rawlplug har gett dig (eller var du har valt) ett lösenord för åtkomst till vissa delar av webbplatsen är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Rawlplug ber dig att inte dela ditt lösenord med någon. Rawlplug uppmanar dig också att vara försiktig med att ge ut information på de offentliga delarna av webbplatsen som anslagstavlor. Informationen och personuppgifterna som du delar i offentliga områden kan ses av alla webbplatsens användare.

Tyvärr är överföring av information via internet inte helt säker. Även fast Rawlplug gör sitt allra bästa för att skydda dina personuppgifter kan Rawlplug inte garantera säkerheten för dina personuppgifter som överförs till webbplatsen. All överföring av personuppgifter sker på egen risk. Rawlplug ansvarar inte för kringgående av sekretessinställningar eller säkerhetsåtgärder som finns på webbplatsen.

11. Dina Rättigheter

Du har följande rättigheter enligt GDPR när det gäller dina personuppgifter:

 • tillgång till dina personuppgifter (inklusive att få kopior på dem) – enligt artikel 15 GDPR;
 • korrigering av dina personuppgifter – enligt artikel 16 GDPR;
 • radering av dina personuppgifter – enligt artikel 17 GDPR;
 • begära begränsning av behandling – enligt artikel 18 GDPR;
 • begära överföring av personuppgifter – enligt artikel 20 GDPR.

Du kan använda de ovannämnda rättigheterna genom att kontakta vårt dataskyddsombud eller skicka en e-post till vår adress: gdpr@rawlplug.com

Vi kan kräva ytterligare information som gör det möjligt för oss att bekräfta din identitet och rättighet att använda de ovannämnda rättigheterna.

Du kan granska och ändra dina personuppgifter genom att logga in på webbplatsen och besöka din kontoprofilsida.

Automatiserade individuella beslut

Vi använder inte automatiserat individuellt beslutsfattande för att skapa rättsverkningar mot dig eller som påverkar dig väsentligt.

Rätten att invända

Utöver rättigheterna under föregående paragrafer har du rätten att invända när som helst om vår behandling av dina personuppgifter (inklusive profilering) för direkt marknadsföring. Efter att du invänt avhåller vi oss från att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Du har också rätten att invända om skälen gäller din enskilda situation när som helst om behandlingen av dina personuppgifter baserat på berättigat eller allmänt intresse (inklusive profilering). Personuppgiftsansvarig ska inte längre behandla personuppgifterna om inte personuppgiftsansvarig visar berättigade legitima grunder för behandlingen som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga fordringar.

Klagomål

Du har rätten att lämna in klagomål:

 • gällande Rawlplug till Rawl Scandinavia AB, Baumansgatan 4, 59332 Västervik, tel. +4649030660, e-post: info@rawlplug.se
 • Gällande RAWLPLUG S.A. till Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, telefax. 22 531 03 01, e-post: kancelaria@puodo.gov.pl

– om du anser att vi behandlar dina personuppgifter olagligt.

 

12. Ändringar Till Vår Sekretesspolicy

Rawlplug kan göra ändringar till denna sekretesspolicy emellanåt. Om Rawlplug gör detta kommer man att lägga upp ändringar på den här sidan och informera dig om upplägget på webbplatsen. Vid behov kan Rawlplug meddela sina kunder och/eller användare av ändringarna via e-post.