Vi bryr oss om säkerheten av dina uppgifter!

På Rawlplug tar vi rättsliga frågor på allvar. Det är därför vi har viktig information till dig om GDPR som gäller från 25 maj 2018.

Här hittar du all information om hur vi samlar in, hanterar och skyddar dina uppgifter.

Datasäkerhet framför allt

Genom att anförtro oss dina personuppgifter, har du gett oss förtroende och vi är beslutna om att skydda dem. Vi skyddar alla dina personuppgifter och kommersiell information genom att tillämpa lagen och långsiktigt, systematiskt införande av de senaste tekniska lösningarna inom informationssäkerhet.

Vi har också en grupp experter som ser till att dina personuppgifter alltid är säkra.

Dessutom strävar vi efter att genomföra ett system för informationssäkerhet enligt den internationella standarden ISO/IEC 27001:2017 för att garantera bästa möjliga skydd av dina personuppgifter.

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen, GDPR, är en EU-förordning (679/2016) som träder i kraft 25 maj 2018 och gäller i hela EU-området – förordning nr 2016/679 från den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter samt upphävande av direktiv 95/46/EG.

GDPR är också ett svar på den snabba utvecklingen av It-system, t.ex. molnsystem, mobilt bredband, mobila applikationer osv., vilket gjort det nödvändigt att anpassa lagstiftningen enligt den snabbt föränderliga verkligheten.

Lär dig mer om GDPR

Hur hanterar vi dina uppgifter?

Vi blir registeransvariga för dina personuppgifter när du anförtror dem till oss. Det innebär att vi är ansvariga för att använda dem på ett säkert sätt, enligt avtalet och gällande lagar.

Varför behöver vi ditt samtycke?

Om du ger oss samtycke att använda dina uppgifter så kan vi ge dig anpassad information som är anpassad för dina behov, intressen och preferenser i förhållande till våra produkter, informera dig om nyheter och ge dig tillgång till våra tjänster.

Läs mer

Behörigheter

Genom att anförtro oss dina uppgifter kan du känna dig trygg och du fortsätter att ha en rad rättigheter gällande dina uppgifter.

Till exempel har du tillgång till dem när du vill, du kan själv uppdatera dem, du kan begränsa möjligheten för oss att hantera dem och till och med begära att vi tar bort dem eller överför dem till en annan registeransvarig.

Lär dig dina rättigheter

Överföring av uppgifter

På grund av vår verksamhet kommer vi att skicka dina personuppgifter, beroende på omständigheter och tillfällen, till andra som använder dem för vår räkning och i vårt namn. Vi kan också komma att skicka dem till andra registeransvariga som använder dem för vår räkning men i eget namn, t.ex. transportföretag. Kom ihåg att dina uppgifter skyddas i dessa fall också och att överföringen av dem sker enligt lagar och förordningar.

Se vilka vi kan komma att skicka dina personuppgifter till.

Läs mer

Dokument

Tack för att du läser all information om GDPR som vi har förberett. Vi vill påminna dig igen att vi respekterar din integritet och skyddar dina uppgifter. Vi har samlat in alla nödvändiga dokument här så att du kan se dem när som helst och läsa igenom dem noga över en kopp kaffe, på en tid och en plats som passar dig.

Kontakta oss!

Kontakta oss!

Kontakta oss med hjälp av formuläret om du har några frågor om dataskydd. Vi besvarar alla dina frågor och funderingar!