GDPR

Ismerkedj meg a GDPR alapjaival és azzal, hogy mit jelent az Rád nézve, kik az adatkezelők és -feldolgozók, milyen kötelezettségeink vannak Veled szemben és mit jelent az adatbiztonság.

Mire jó a GDPR?

A GDPR az egész Európai Unió területén szabályozza a személyes adatok védelmét, fő célja pedig az, hogy az egyes tagállamok szabályozásai minél jobban hasonlítsanak egymásra. Ez új jogokat jelent a magánszemélyek számára és új kötelezettségeket az adatok kezelői számára.

A személyes adatok kezelője

A személyes adatok kezelője az a személy, aki dönt a személyes adatok feldolgozásának céljairól és módjairól.

Feldolgozó

Az adatkezelőnek jogában áll megbízni mást az ő nevében történő tevékenységre, amely során elképzelhető a személyes adatok felhasználása. A GDPR felsorolja azokat az elemeket, amelyeket tartalmaznia kell az Adatkezelő és a Feldolgozó közötti szerződésnek.

Alapszabályok

A személyes adatok kezelő általi felhasználása alapvető elvek szerint kell, hogy történjen: törvénynek megfelelő, pontos és átlátható legyen, adattakarékos, a feltétlenül szükségesre korlátozott, a tárolás korlátozásainak megfelelő, integrált, bizalmas és elszámolható kell, hogy legyen.

A felhasználás törvényessége függ a feldolgozás alapjaitól, amely a GDPR törvény bekezdéseiben szerepel. Az ilyen alapok példái: azon személy egyértelmű beleegyezése, akit az adatok érintenek, szerződés, jogi kötelezettségek megvalósítása.

Az adatok biztonsága

Minden kezelőnek kötelessége ellenőrizni azt, hogy az általa alkalmazott szervezeti és technikai eszközök biztosítják-e a feldolgozott személyes adatok biztonságát. A személyes adatok biztonságának biztosítása történhet álnevek bevezetésével vagy az adatok kódolása útján. A feldolgozás típusától függően a kezelőt kötelezni lehet a tervezett tevékenység következményeinek felmérésére a személyes adatok biztonsága érdekében.

Információs kötelezettség

A kezelőt kötelezni lehet arra, hogy tájékoztassa azokat a személyeket, akiket az adatok érintenek arról, hogy milyen módon használja fel az adataikat. Az információkat egyszerű és érthető nyelvezettel kell megfogalmazni.

Töltsd le az egyes személyek kategóriáinak információs dokumentumait.

DOKUMENTUMOK ÁTTEKINTÉSE

Dokumentáció és tanúsítmány

Lejjebb találod a személyes adatok feldolgozásáról szóló lényeges dokumentumokat. A személyes adatok kezelője megszerezheti a tanúsítványt, amely a törvénynek megfelelő felhasználást igazolja. A tanúsítványt független tanúsítók adják ki. Léteznek más eszközök is, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok feldolgozása a törvénnyel megegyezik, pl. elfogadott eljárási leírások.

Ismerkedj meg Adatvédelmi és és Biztonsági Nyilatkozattal.