RODO

Dowiedz się jakie są założenia RODO i co to dla Ciebie oznacza, kim są administratorzy i procesorzy danych, jakie mamy wobec Ciebie obowiązki i czym jest bezpieczeństwo danych.

Po co jest RODO?

RODO reguluje ochronę danych osobowych w całej Unii Europejskiej, a jego założeniem jest możliwie jak największe ujednolicenie przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. Oznacza to nowe uprawnienia dla osób fizycznych i nowe obowiązki dla administratorów danych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

Procesor

Administrator ma prawo zlecać wykonanie w jego imieniu pewnych czynności, podczas których dojść może do przetwarzania danych osobowych. RODO wskazuje elementy jakie powinny być zawarte w umowie pomiędzy procesorem a administratorem.

Podstawowe zasady

Przetwarzanie danych osobowych przez ich administratora musi wypełniać podstawowe zasady: legalności, rzetelności i przejrzystości; ograniczenia celu; minimalizacji danych; prawidłowości’ ograniczenia przechowywania; integralności i poufności oraz rozliczalności.

Legalność przetwarzania zależy od istnienia podstaw przetwarzania, wskazanych w art.  RODO. Przykładami takich podstaw jest: wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą; umowa; realizacja obowiązków prawnych.

Bezpieczeństwo danych

Każdy administrator powinien sprawdzić, czy zastosowane przez niego środki organizacyjne i techniczne zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych może następować poprzez: wdrożenie pseudonimizacji oraz szyfrowania danych. W zależności od rodzaju przetwarzania, administrator może być zobowiązany do dokonania oceny skutków planowanych operacji dla bezpieczeństwa danych osobowych.

Obowiązek informacyjny

Administrator może być zobowiązany do informowania osób, których dane dotyczą, o wielu kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Informacje powinny być przekazane prostym i zrozumiałym językiem.

Pobierz dokumenty informacyjne dla poszczególnych kategorii osób.

Przeglądaj dokumenty

Dokumentacja i certyfikacja

Poniżej znajdziecie istotne dokumenty dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. Administrator danych osobowych będzie mógł uzyskać certyfikację oznaczającą zgodność przetwarzania z prawem. Certyfikacja będzie dokonywana przez niezależne podmioty certyfikujące. Przewidywane są także inne środki zapewniające zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, np. zatwierdzone kodeksy postępowania.

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności i Bezpieczeństwa.