Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa

z dnia 25 maja 2018 r.  (wersja nr 6 z dnia 14 kwietnia 2022)

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

 

Strona internetowa rodo.rawlplug.com („Strona”) jest dostarczana przez Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław („Rawlplug”) jako usługa dla naszych klientów, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej na Stronie. Rawlplug zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności oraz zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich istotnych informacji przekazanych Rawlplug. Wszelkie dane osobowe zebrane przez Rawlplug poprzez Stronę zostaną wykorzystane zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”),

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM?

Administratorem wszelkich danych osobowych zebranych poprzez Stronę jest Rawlplug.

Możesz się z nami skontaktować w każdej chwili w sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Dane kontaktowe Rawlplug: Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Rawlplug

 

Pod następującym adresem internetowym znajdziesz szczegóły dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych oraz zastosowane środki zabezpieczeń, a także informacje dotyczące przysługujących Ci uprawnień i sposobu ich realizacji: rodo.rawlplug.com

Rawlplug jest częścią Grupy Rawlplug, która na potrzeby niniejszej Polityki, składa się także z następujących spółek:

 • Rawlplug S.A.,Kwidzyńska 6,51-416 Wrocław, Polska;
 • Koelner Rawlplug IP sp. z o.o., Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Oddział Łańcut: ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut;
 • Koelner Polska sp. z o.o., Kwidzyńska 6c, 51-416 Wrocław;
 • Rawlplug Ltd, 21 Holborn Viaduct, Londyn, Wlk. Brytania;
 • Koelner Hungaria Kft, Jedlik Anyos u.34, 2330 Dunaharaszti, Węgry;
 • Koelner CZ s.r.o., Palackeho 1154/76a, 702 00 Ostrava-Privoz, Republika Czeska;
 • Koelner Deutschland GmbH, Gmunder Str 65, 73614 Schorndorf, Niemcy; Stahl GmbH, Lutherstrasse 54, 73614 Shorndorf Niemcy;
 • Rawlplug Middle East FZE, O. Box 261024, Warehouse no. RA08BC01 Jebel Ali Dubai, UAE;
 • Rawlplug Building & Construction Material Trading LLC, Al Quoz Industrial Area 3, 22 ND Street, Compound 81, P.O. Box 261024 Dubai, UAE;
 • Rawlplug Ireland Ltd, Unit 10, Donore Business Park, Donore Road, Drogheda, Co Louth, Irlandia;
 • Rawlplug Ireland (Export) Ltd, Unit 10, Donore Business Park, Donore Road, Drogheda, Co Louth, Irlandia;
 • Koelner Vilnius UAB, Zariju g.2, L-03-200 Wilno, Litwa;
 • Rawlplug France SAS, Batiment DC6, ZAC de la Feuchere, 16, rue Jean Mermoz. 77290, Compans, Francja;
 • Rawl Scandinavia AB, Baumansgatan 4, S-593, 32 Vastervik, Szwecja;
 • Koelner Slovakia s.r.o., Dlha 95, 010 09 Zilina, Słowacja;
 • Koelner Ltd, Dzerzhinskogo 219, 236034 Kaliningrad, Rosja;
 • Koelner-Ukraine LLC, Naukova 3a, 79-060 Lwów, Ukraina;
 • Koelner Trading KLD LLC, Dzerzhinskogo 219, 236034 Kaliningrad, Rosja;
 • Koelner Kazakhstan Ltd, 050008 m. Almaty obwód Almaty, al. Abaja 115, Kazachstan;
 • Rawlplug Portugal Lda, Rua Domingos Jose de Marais 57, 2 Drt 2685-046 Sacavem, Portugalia;
 • Rawl Africa (PTY) Ltd, 22 Topaz road, Albermarle, Germistone, Guateng 1401, RPA;
 • Rawlplug Singapore Pte. Ltd, Block 302 #04-11, 25B Loyang Crescent, Singapore 506817;
 • Rawlplug Shanghai Trading Co. Ltd, 1/F, Building 1 No. 251, Yaohua Rd, Shanghai Pilot Free Trade Zone, ChRL;
 • Rawlplug Inc., Trust Center, 1209 Orange St., New Castle, DE 19801, USA;
 • Rawl India Services Private Limited, Prestige Meridian-1, M.G. Road, Sector 29, BANGALORE, Bangalore, Karnataka, India, 560001, Indie;
 • Rawlplug Manufacturing (Thailand) Limited, 888/43 Moo 9 T. Bangpla, Bangplee, Samutprakarn 10540, Tajlandia

zwanych dalej „Grupą Rawlplug”.

2. JAKICH DANYCH DOTYCZY POLITYKA?

Niniejsza polityka dotyczy wszelkich informacji zbieranych przez Rawlplug, w tym danych osobowych:

 • poprzez Stronę;
 • poprzez e-mail, sms lub inną korespondencję elektroniczną pomiędzy Tobą a Stroną;
 • poprzez mobilne i komputerowe aplikacje pobierane ze Strony, które tworzą system Twojej interakcji ze Stroną niebazujący na przeglądarkach internetowych;
 • w związku z Twoją interakcją z materiałami reklamowymi i aplikacjami, znajdującymi się na stronach internetowych osób trzecich lub w ramach świadczonych przez te osoby usług, pod warunkiem, że te aplikacje lub materiały reklamowe zawierają link do niniejszej polityki.

Polityka nie znajduje zastosowania do informacji zebranych przez:

 • Rawlplug w trybie offline lub poprzez jakiekolwiek inne środki, w tym inne strony internetowe obsługiwane przez Rawlplug lub osoby trzecie (w tym spółki zależne lub powiązane z Rawlplug); albo
 • jakiekolwiek osoby trzecie (w tym spółki zależne lub powiązane z Rawlplug), w szczególności poprzez aplikację lub zawartość (w tym marketingową) dostępną na lub poprzez Stronę.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką, celem zrozumienia polityk i praktyk stosowanych przez Rawlplug w odniesieniu do informacji dotyczących Twojej osoby, w tym danych osobowych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na polityki i praktyki stosowane przez Rawlplug powinieneś niezwłocznie opuścić Stronę. Z chwilą wejścia lub korzystania ze Strony wyrażasz zgodę na niniejsza politykę prywatności i przetwarzanie danych osobowych zebranych poprzez Stronę. Zgodnie z rozdziałem 12 poniżej, niniejszej polityka może zostać w każdej chwili zmieniona przez Rawlplug. Każda taka zmiana dla swej skuteczności wobec użytkownika wymaga jego wyraźnej zgody. Możesz wycofać zgodę w każdej chwili, poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu na dole strony. Wycofanie zgody przez Ciebie uniemożliwi wejście i korzystanie ze Strony, jednakże nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Rawlplug dokonanego przed wycofaniem zgody.

Sformułowanie „dane osobowe” używane w niniejszej polityce dotyczy wszelkich informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. OSOBY PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

Stronie nie jest przeznaczona do użytku dla osób poniżej 16 roku życia. Nikt poniżej tego wieku nie może przekazywać żadnych informacji poprzez Stronę lub publikować ich na Stronie. Rawlplug nie zbiera umyślnie danych osobowych dotyczących osób poniżej 16 roku życia. Jeżeli masz mniej niż 16 lat, nie możesz używać ani przekazywać żadnych informacji poprzez Stronę, korzystać jakiejkolwiek interaktywnej zawartości, w tym zamieszczać publicznych komentarzy na Stronie, a także przekazywać jakichkolwiek danych osobowych do Rawlplug, w tym w szczególności imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu email, nazwy systemowej lub nazwy użytkownika. Jeżeli okaże się, że Rawlplug zebrał lub otrzymał jakiekolwiek dane osobowe dotyczące osoby poniżej 16 roku życia bez zgody i wiedzy jej opiekunów prawnych, Rawlplug niezwłocznie usunie takie dane osobowe. W razie podejrzeń posiadania przez Rawlplug tego typu danych osobowych, prosimy o kontakt z Rawlplug.

4. INFORMACJE ZBIERANE PRZEZ RAWLPLUG

Rawlplug nie zbiera żadnych informacji dotyczących Twojej osoby za wyjątkiem sytuacji, gdy są one mu przekazane przez Ciebie, w tym poprzez korzystanie ze Strony. Rawlplug może jednak zbierać informacje wynikające ze sposobu korzystania ze Strony. W związku z tym Rawlplug może zbierać i przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe oraz identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, datę urodzin, numery identyfikacyjne lub podatkowe (np. PESEL, numer dowodu osobistego);
 • dane związane z płatnościami, takie jak imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, numer karty płatniczej, datę ważności karty płatniczej, numer rachunku bankowego;
 • dane podawane przez Ciebie w związku z wypełnianiem formularzy dostępnych na Stronie, takie jak dane wymagane do utworzenia konta użytkownika, zakupu towarów lub świadczenia przez Rawlplug usług, subskrypcji newslettera, opublikowania informacji. Rawlplug może również prosić o podanie dodatkowych danych osobowych w związku z Twoim uczestnictwem w akcjach promocyjnych, a także w przypadku raportowania problemów ze Stroną.
 • login i dane dostępowe, takie jak nazwę użytkownika i hasło do konta na Stronie, dane dotyczące kont w serwisach społecznościowych.
 • dane otrzymane przez Rawlplug z komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia, za którego pomocą uzyskujesz dostęp do Strony, w tym adres IP, lokalizację i czas..
 • dane otrzymane przez Rawlplug w związku z Twoją interakcją ze Stroną, takie jak zawartość publikacji lub zdjęcia.

Rawlplug może również zbierać inne informacje, nie będące danymi osobowymi, takie jak dane kontaktowe i biznesowe jednostki organizacyjnej, którą reprezentujesz, dane dotyczące rodzaju używanej przeglądarki, urządzenia, dane systemu operacyjnego lub historię przeglądanych stron, informacje o odwiedzeniu profilu innego użytkownika itp.

Rawlplug zbiera powyższe informacje, w tym dane osobowe:

 • bezpośrednio od Ciebie i za jego zgodą.
 • automatycznie, podczas korzystania przez Ciebie ze Strony. Informacje zebrane w ten sposób dotyczącą w szczególności sposobu użytkowania Strony, w tym adresy IP, informacje zebrane poprzez cookies, web beacons i inne technologie monitorujące.

Dane osobowe zbierane do innych celów niż wykonanie obowiązków prawnych, mogą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej analizie Twoich danych celem opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w celu dopasowania zawartości Strony lub materiałów marketingowych przesyłanych do Ciebie).

Informacje zebrane przez Rawlplug mogą zostać również użyte do oceny, rozwoju i ulepszenia towarów i usług sprzedawanych przez Rawlplug.

Jeżeli ma to zastosowanie, możesz także dostarczać Rawlplug informacje, które zostaną opublikowane lub wyświetlone („zamieszczone”) na Stronie, lub przekazane innym użytkownikom Strony lub osobom trzecim (dalej łącznie jako „Informacje Użytkowników”). Informacje Użytkowników dotyczące Twojej osoby są zamieszczane lub przekazywane osobom trzecim wyłącznie na Twoje żądanie i ryzyko. Powinieneś być jednak świadomy tego, że żadne środki bezpieczeństwa nie są idealne. Dodatkowo, Rawlplug nie ma możliwości kontrolowania działań innych użytkowników Strony lub osób trzecich, którym postanowisz przekazać Informacje Użytkowników. W związku z czym, Rawlplug nie gwarantuje, że Informacje Użytkowników nie zostaną wyświetlone przez osoby nieuprawnione.

Publikacja przez Ciebie na Stronie jakichkolwiek zdjęć, zawierających Twój wizerunek, stanowi zgodę na wykorzystanie przez Rawlplug tegoż wizerunku na tejże Stronie (np. avatar).

Rawlplug może wymagać konkretnych danych osobowych w celu świadczenia niektórych usług dostępnych poprzez Stronę. Jeżeli nie dostarczysz tych danych, nie będziesz mógł wysłać do Rawlplug prośby o świadczenie usług przez Rawlplug przez co umowa o świadczenie takich usług nie będzie mogła być zawarta.

Rawlplug także zbiera Twoje dane na potrzeby Rawlplug ID – (i) jest to system spójnego logowania (SSO)  do usług i funkcjonalności Rawlplug dostępnych za pomocą Internetu pozwalający użytkownikom posiadającym zarejestrowane konto Rawlplug ID (wskutek rejestracji konta na którejkolwiek stronie Rawlplug lub na dedykowanej stronie Rawlplug ID) na bezpieczne logowanie się do udostępnionych online innych usług Rawlplug, przewidujących konieczność rejestracji konta użytkownika, a także (ii) baza danych użytkowników, którzy korzystają z usług udostępnianych przez Rawlplug za pomocą Internetu bez rejestracji dedykowanego konta.

Rawlplug ID zawiera rekordy danych osobowych, których przetwarzanie przez Rawlplug jest niezbędne do świadczenia usług poprzez Stronę, jak również wykonania innych umów, które zawarte zostały przez użytkownika poprzez Stronę lub za jej pomocą. Informacje o poszczególnych usługach lub umowach znajdziesz na Stronie lub odpowiednich witrynach internetowych Rawlplug, dotyczących poszczególnych usług. Rawlplug ID pozwala użytkownikowi na zarządzanie danymi osobowymi dotyczącymi użytkownika, na zarządzanie umowami zawartymi z Rawlplug z wykorzystaniem Rawlplug ID, a także wykonywanie uprawnień przewidzianych przez RODO.

5. INFORMACJE ZBIERANE PRZEZ RAWLPLUG POPRZEZ TECHNOLOGIE AUTOMATYCZNEGO ZBIERANIA DANYCH

Podczas poruszania się i korzystania ze Strony, Rawlplug, korzystając z technologii automatycznego zbierania danych, może zbierać pewne informacje, w tym dane osobowe, dotyczące sprzętu wykorzystywanego przez Ciebie, przeglądanych stron oraz wzorów korzystania, w tym:

 • dane dotyczące Twoich wizyt na Stronie, takie jak ruch na Stronie, wpisy lokalizacyjne i inne dane komunikacyjne i źródłowe, które udostępniasz i używasz na Stronie;
 • informacje dotyczące komputera i połączenia internetowego, w tym adres IP, rodzaj systemu operacyjnego oraz rodzaj przeglądarki internetowej.

Pomagają one Rawlplug ulepszyć funkcjonalność Strony i świadczyć lepsze i bardziej spersonalizowane usługi, w tym umożliwiają Rawlplug:

 • oszacowanie ilości odbiorców i wzorów korzystania ze Strony;
 • gromadzenia informacji dotyczących Twoich preferencji, umożliwiających dostosowanie Strony do indywidualnych potrzeb;
 • przyspieszenie wyszukiwania przez użytkowników informacji;
 • rozpoznawanie Twojej osoby po powrocie na Stronę.

6. COOKIES

Cookies (Ciasteczka) to pliki tekstowe zawierające małe ilości informacji, które są pobierane na Twoje urządzenie podczas odwiedzania strony internetowej. Przy każdej następnej wizycie na stronie, cookies są przesyłane zwrotnie do tej strony, z której pochodzą. Ciasteczka są bardzo użyteczne, gdyż umożliwiają rozpoznanie Twojego urządzenia. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć na stronie internetowej: www.allaboutcookies.org lub www.youronlinechoices.eu

Cookies pełnią szereg funkcji, takich jak efektywna nawigacja pomiędzy różnymi stronami internetowymi, zapamiętywanie preferencji użytkownika (np. wyboru języka), a także generalnie zwiększają komfort korzystania ze stron internetowych. Dzięki nim, reklamy pojawiające się na stronach są bardziej dopasowane do zainteresowań użytkownika.

Ciasteczka są dwojakiego rodzaju: sesyjne lub stałe, w zależności od tego jak długo są przechowywane na komputerze lub urządzeniu:

 • sesyjne cookies trwają przez okres sesji internetowej. Znikają zaraz po zamknięciu przeglądarki.
 • stałe cookies pozostają na komputerze lub urządzeniu także po zamknięciu przeglądarki internetowej i trwają przez czas określony w danym ciasteczku. Aktywują się po wejściu przez użytkownika na stronę internetową, z której pochodzą.

Rawlplug nie używa cookies w celu zbierania informacji handlowych do sprzedaży osobom trzecim.

Analityczne cookies

Ciasteczka analityczne zbierają informacje o tym w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, na przykład które ze stron odwiedzane są najczęściej lub czy otrzymują informacje o błędach pochodzące ze strony internetowej. Nie gromadzą one informacji, które umożliwiają identyfikację użytkownika. Wszelkie informacje gromadzone przez te cookies mają charakter ogólny i anonimowy. Używa się ich celem polepszenia funkcjonalności strony internetowej.

Strona używa kilku rodzajów ciasteczek analitycznych, w tym Google Analytics.

Google Analytics jest to usługa narzędzi analitycznych dostarczana przez Google, Inc. Google Analytics tworzy ciasteczko, którego celem jest ocena sposobu użytkowania strony internetowej i sporządzanie raportów dotyczących aktywności użytkownika. Google przechowuje tak zgromadzone informacje na serwerach w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim jeżeli jest do tego zobowiązany w świetle przepisów prawa, lub jeżeli osoba trzecia przetwarza te informacje w imieniu Google. Google nie kojarzy Twojego adresu IP z jakimikolwiek informacjami przechowywanymi przez Google. Korzystając ze Strony, zgadzasz się na taki sposób i cel przetwarzania informacji przez Google.

Stosowanie tych cookies wymaga Twojej wyraźnej zgody, którą możesz wyrazić poprzez opcje Strony (baner cookie) lub w opcjach wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z nich na stronie Google Analytics:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Rawlplug również używa cookies do innych celów, w tym:

 • identyfikacji Twojej osoby przy zalogowaniu się na Stronie. Ułatwia to Rawlplug przedstawienie rekomendacji produktowych, wyświetlenie spersonalizowanej zawartości, rozpoznanie Cię jako prime member (jeżeli ma to zastosowanie), a także na przykład umożliwia skorzystanie ze specjalnych opcji zakupu i korzystanie z innych dedykowanych funkcji i usług dostarczanych przez Rawlplug.
 • monitorowania Twoich preferencji, które są realizowane przez Ciebie podczas korzystania ze Strony.
 • monitorowania przedmiotów znajdujących się w koszyku zakupowym.
 • zapobiegania nielegalnej aktywności użytkowników.
 • zwiększania bezpieczeństwa.
 • marketingu bezpośredniego produktów własnych.

Funkcjonalne cookies

Ciasteczka funkcjonalne umożliwiają zapamiętanie dokonanych przez Ciebie wyborów (np. nazwę użytkownika, język, region) i dostarczenie bardziej spersonalizowanych usług. Na przykład, strona internetowa może przedstawić prognozę pogody dla regionu, w którym znajduje się użytkownik na podstawie ciasteczka, które przenosi informację o regionie, w którym się znajdujesz. Tego typu ciasteczka mogą być używane także do zapamiętywania rozmiaru tekstu, czcionki i innych elementów strony podlegających personalizacji. Mogą zostać również wykorzystywane do realizacji usług, o które prosiłeś, np. obejrzenie filmu wideo. Informacje zbierane przez te ciasteczka mogą być anonimowe i nie mogą one śledzić Twojej aktywności na innych stronach.

Zarządzanie cookies w przeglądarce internetowej

Nowoczesne przeglądarki internetowe umożliwiają podjęcie szeregu działań w odniesieniu do ciasteczek, w tym możliwość podglądu ciasteczek zgromadzonych na komputerze lub urządzeniu, usuwanie ich, blokowanie ciasteczek pochodzących od osoby trzeciej lub tylko z konkretnej strony internetowej, uniemożliwianie zapisu ciasteczek lub usuwanie wszystkich ciasteczek po zamknięciu przeglądarki.

Miej na uwadze, że wszelkie ustalenia indywidualne zostaną utracone po usunięciu ciasteczek, w tym podjęcie decyzji o rezygnacji (opt-out) z zapisu ciasteczek, gdyż wymaga to pobrania ciasteczka opt-out. Jeżeli wybierzesz całkowite blokowania ciasteczek, wiele stron internetowych nie będzie działać poprawnie, a część funkcjonalności zniknie.

Poniższe linki zawierają informacje dotyczące zarządzania ciasteczkami w odniesieniu do najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Opera:
https://help.opera.com/en/presto/browser-behavior/#cookies

Safari:
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Safari iOS:
https://support.apple.com/en-gb/HT201265

Android:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Używanie cookies przez osoby trzecie i inne technologie monitorujące

Niektóre zawartości lub aplikacje (w tym reklamy) znajdujące się na Stronie mogą być dostarczane przez osoby trzecie, w tym reklamodawców, sieci reklamowe, serwery reklamowe, dostawców zawartości oraz aplikacji. Te osoby trzecie mogą używać samych ciasteczek lub w połączeniu z web beacons lub innymi technologiami monitorującymi, aby zbierać informacje o Tobie podczas korzystania ze Strony. Zbierane przez te osoby trzecie informacje mogą być identyfikowalne z danymi osobowymi lub mogą stanowić dane osobowe, dotyczące aktywności w sieci w czasie oraz na różnych stronach internetowych lub usługach internetowych. Osoby te mogą używać tych informacji do dostarczania nakierowanych (behawioralnych) reklam lub innej tego typu zawartości.

Rawlplug w żaden sposób nie kontroluje osób trzecich i nie ma wpływu na wykorzystywane przez nie technologie monitorujące oraz sposób ich używania. W razie jakichkolwiek pytań, należy się kontaktować bezpośrednio z odpowiedzialnym dostawcą.

7. PRZETWARZANIE INFORMACJI

Rawlplug wykorzysta zebrane informacje do dostarczenia usług dostępnych na Stronie oraz spersonalizowania Strony. Rawlplug może wykorzystać te informacje do komunikacji z Tobą. Informacje zebrane od Ciebie umożliwią poinformowanie Cię o istotnych funkcjonalnościach Strony i ich zmianach oraz użyte zostaną do analizy statystycznej, celem zwiększenia jakości oferowanych Tobie usług.

Rawlplug może przetwarzać zebrane informacje, za wyjątkiem danych osobowych, w celach prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności do:

 • przedstawienia Strony i jej zawartości oraz umożliwieniu korzystania z funkcjonalności Strony i jej zawartości;
 • przygotowanie, zawarcie i wykonanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Tobą albo jednostką organizacyjną, którą reprezentujesz i Rawlplug;
 • tworzenia i zarządzania Twoimi kontami użytkownika;
 • realizowania, zapisywania i monitorowania zamówień, płatności, zwrotów, reklamacji, rabatów itp.;
 • rozpoznania i odpowiedzi na Twoje zapytania, prośby i wnioski;
 • komunikowania się z Tobą poprzez różne kanały komunikacji;
 • publikowania recenzji produktów i usług przesłanych przez Ciebie;
 • wypełniania obowiązków przewidzianych prawem, w tym ochrony i zapobiegania nielegalnym transakcjom, zarządzania reklamacjami i zwiększania bezpieczeństwa w sieci;
 • kontroli wypełniania przez Ciebie wszelkich obowiązków przewidzianych prawem oraz politykami i innymi regulaminami Rawlplug; ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Rawlplug, w tym zbycia wierzytelności przysługującej przeciwko Tobie;
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk, w celu realizacji, oceny i ulepszenia działalności gospodarczej Rawlplug, towarów, usług (w tym rozwoju nowych produktów i usług; zarządzania komunikacją; określania i zarządzania efektywnością reklamy i marketingu; analizy produktów, usług stron internetowych i aplikacji; zarządzania Stroną i aplikacjami);
 • marketingu bezpośredniego;
 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług lub sprzedaż i dostawę towarów;
 • realizowania innych celów, dla których zebrano informacje;
 • innych celów i w inny sposób opisany przez Rawlplug przy zbieraniu informacji;
 • do wszelkich innych celów za Twoją.

Wszystkie powyższe informacje mogą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej analizie Twoich danych celem opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w celu dopasowania zawartości Strony lub materiałów marketingowych przesyłanych do Ciebie).

Twoje dane osobowe zbierane są przez Rawlplug w następujących celach:

CelDane osobowePodstawa prawnaCzas
przedstawienie Strony i jej zawartości oraz umożliwienie korzystania z funkcjonalności Strony i jej zawartości
 • Dane otrzymywane z urządzeń używanych do dostępu do Strony: adres IP, lokalizacja i czas.
 • Dane uzyskiwane podczas interakcji ze Stroną: umieszczone zawartości, zdjęcia.
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgodana czas pobytu na Stronie oraz po jej opuszczeniu
przygotowanie, zawarcie i wykonanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Tobą albo jednostką organizacyjną, którą reprezentujesz i Rawlplug;
 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny (np. numer dowodu osobistego).
 • Dane związane z płatnościami: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, numer konta bankowego.
 • Dane otrzymywane z urządzeń używanych do dostępu do Strony: adres IP, lokalizacja i czas.
 • Dane uzyskiwane podczas interakcji ze Stroną: umieszczone zawartości, zdjęcia.
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowyna czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
tworzenia i zarządzania Twoim kontem użytkownika;
 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny (np. numer dowodu osobistego).
 • Dane związane z płatnościami: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, numer konta bankowego.
 • Login i dane logowania: nazwa użytkownika, hasło do konta użytkownika, dane dostępu do kont social media.
 • Dane uzyskiwane podczas interakcji ze Stroną: umieszczone zawartości, zdjęcia.
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowyna czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
realizowania, zapisywania i monitorowania zamówień, płatności, zwrotów, reklamacji, rabatów itp.;
 • Login i dane logowania: nazwa użytkownika
 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny (np. numer dowodu osobistego).
 • Dane związane z płatnościami: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, numer konta bankowego.
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowyna czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
rozpoznania i odpowiedzi na zapytania, prośby i wnioski składane poprzez Stronę;
 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email.
 • Login i dane logowania: nazwa użytkownika
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowyna czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
komunikowania się z Tobą poprzez różne kanały komunikacji;
 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email.
 • Login i dane logowania: nazwa użytkownika.
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowyna czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
publikowania recenzji produktów i usług przesłanych przez Ciebie;
 • Login i dane logowania: nazwa użytkownika
 • Dane uzyskiwane podczas interakcji ze Stroną: umieszczone zawartości, zdjęcia.
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowyna czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Rawlplug, w tym ochrony i zapobiegania nielegalnym transakcjom, zarządzania reklamacjami i zwiększania bezpieczeństwa w sieci;
 • Dane otrzymywane z urządzeń używanych do dostępu do Strony: adres IP, lokalizacja i czas.
 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny (np. numer dowodu osobistego).
 • Dane związane z płatnościami: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, numer konta bankowego.
 • Dane uzyskiwane podczas interakcji ze Stroną: umieszczone zawartości, zdjęcia.
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawnyNa czas potrzebny do wykonania obowiązku
kontroli wypełniania przez Ciebie wszelkich obowiązków przewidzianych prawem oraz politykami i innymi regulaminami Rawlplug; ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Rawlplug, w tym zbycia wierzytelności przysługującej przeciwko Tobie;
 • Dane otrzymywane z urządzeń używanych do dostępu do Strony: adres IP, lokalizacja i czas.
 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny (np. numer dowodu osobistego).
 • Dane związane z płatnościami: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, numer konta bankowego.
 • Dane uzyskiwane podczas interakcji ze Stroną: umieszczone zawartości, zdjęcia.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interesNa czas do przedawnienia roszczeń
tworzenia zestawień, analiz i statystyk, w celu realizacji, oceny i ulepszenia działalności gospodarczej Rawlplug, towarów, usług (w tym rozwoju nowych produktów i usług; zarządzania komunikacją; określania i zarządzania efektywnością reklamy i marketingu; analizy produktów, usług stron internetowych i aplikacji; zarządzania Stroną i aplikacjami);
 • Dane otrzymywane z urządzeń używanych do dostępu do Strony: adres IP, lokalizacja i czas.
 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny (np. numer dowodu osobistego).
 • Dane związane z płatnościami: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, numer konta bankowego.
 • Dane uzyskiwane podczas interakcji ze Stroną: umieszczone zawartości, zdjęcia.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes, a w przypadku przetwarzania tych danych poprzez pliki cookies – Art. 6 ust. 1 lit. a - zgodaNa czas niezbędny do przeprowadzenia tych czynności.
marketingu bezpośredniego;
 • Dane otrzymywane z urządzeń używanych do dostępu do Strony: adres IP, lokalizacja i czas.
 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny (np. numer dowodu osobistego).
 • Dane związane z płatnościami: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, numer konta bankowego.
 • Dane uzyskiwane podczas interakcji ze Stroną: umieszczone zawartości, zdjęcia.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interesNa czas niezbędny do przeprowadzenia tych czynności.
zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług lub sprzedaż i dostawę towarów zawartych poprzez Stronę
 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny (np. numer dowodu osobistego).
 • Dane związane z płatnościami: imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej, numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, numer konta bankowego.
 • Login i dane logowania: nazwa użytkownika.
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowyna czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
obsługi Rawlplug ID – zob. pkt 4
 • Obowiązkowe: imię i nazwisko, adres email, kraj zamieszkania
 • Dobrowolne: zawód, pracodawca, nazwa firmy, numer telefonu.
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowyNa czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
W innych celach.
 • Jak wskazane
Art. 6 ust. 1 lit. a - zgoda

Podawanie danych, o których mowa powyżej nie jest obowiązkowe, niemniej jednak niezbędne do przeglądania i korzystania przez ze Strony oraz korzystania z jej funkcjonalności, w tym zawierania umów poprzez Stronę.

W innych celach niż wskazane powyżej, dane osobowe będziemy przetwarzać tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę i tylko w zakresie przewidzianym przez tą zgodę. Udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać, jednakże nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, dokonanego przed cofnięciem zgody.

8. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZEBRANYCH PRZEZ RAWLPLUG

Rawlplug jest uprawniony do przekazywania i udostępniania informacji, w tym danych osobowych, zebranych od Ciebie do spółek z Grupy Rawlplug w celach marketingowych, o ile wyraziłeś na to zgodę.

Rawlplug wykorzystuje osoby trzecie do realizacji pewnych czynności w jego imieniu. Przykładem tego typu czynności może być czynności agencyjne, realizacja zamówień, podwykonawstwo, przeprowadzanie sondaży lub montażu instalacji, dostarczanie przesyłek, wysyłka korespondencji listowej, obsługa systemów teleinformatycznych, w tym poczty email, udostępnianie zasobów teleinformatycznych, analiza danych, wsparcie marketingowe, przetwarzanie płatności, usługi prawne, usługi księgowe, usługi audytowe itp. Takie osoby trzecie są podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu Rawlplug, wyłącznie w celu realizacji swojej funkcji i nie mogą przetwarzać danych osobowych we własnych celach. Rawlplug zapewni, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Rawlplug następuje zgodnie z zasadami określonymi w RODO, w szczególności, że każdy z takich podmiotów jest świadomy obowiązków wynikających z RODO i przestrzega ich. Rawlplug zapewnia, aby każdy z podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Rawlplug zapewnił odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony, nie słabsze niż wymagane przez obowiązujące prawo.

Rawlplug może także udostępniać Twoje dane osobowe innym administratorom danych osobowych, w szczególności jeżeli jest to konieczne dla wypełnienia obowiązków nałożonych przez prawo, w szczególności w celu zapewnienia ochrony praw lub bezpieczeństwa na Stronie, innym użytkownikom lub osobom trzecim (np. w celach związanych ze ściganiem przestępstw, rozliczeń). Przykładowo, chodzi także o sytuacje, w których Rawlplug udziela danych osobowych organom państwowym, organom samorządu terytorialnego lub wymiaru sprawiedliwości, podmiotom prowadzącym biura informacji gospodarczej czy też nabywcom wierzytelności. Każdorazowo Rawlplug oceni dopuszczalność udostępnienia danych osobowych, mając na względzie typ wnioskodawcy, rodzaj żądanych danych osobowych oraz wpływ jaki takie udostepnienie może mieć na Twoje prawa i cele, dla których dane zostały zebrane. W razie udostępnienia danych osobowych, Rawlplug podejmie wszelkie możliwe czynności, aby zakres udostępnionych danych osobowych był jak najmniejszy, np. poprzez zredagowanie przesłanej informacji.

Rawlplug może udostępnić zebrane dane osobowe opisane w niniejszej Polityce, nabywcy lub innemu następcy prawnemu w przypadku połączenia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania, dywersyfikacji lub sprzedaży całości albo części majątku Rawlplug, czy to jako w sposób niezależny czy to w ramach postępowania likwidacyjnego bądź restrukturyzacyjnego bądź likwidacji, jeżeli dane osobowe są częścią zbywanego majątku.

Rawlplug może udostępniać Twoje dane osobowe starannie wybranym osobom trzecim w celach marketingowych lub innych celach, pod warunkiem, że wyraziłeś na to zgodę.

Odbiorcy danych osobowych, w szczególności spółki z Grupy Rawlplug, mogą się znajdować w różnych krajach, w tym w krajach, w których prawo dotyczące ochrony danych osobowych przewiduje niższy poziom ochrony niż prawo Unii Europejskiej, w szczególności krajach leżących poza terytorium Unii Europejskiej („kraje trzecie”). Rawlplug może przekazywać Twoje dane osobowe do kraju trzeciego wyłącznie pod warunkiem, że:

 • właściwy organ Unii Europejskiej stwierdzi w drodze aktu wykonawczego, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony, albo
 • w razie braku decyzji, o której mowa powyżej, wyłącznie, gdy zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, w szczególności w drodze standardowych klauzul umownych, albo
 • spełnione zostały inne wymagania RODO.

9. LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH

Rawlplug może wchodzić w relacje biznesowe z osobami trzecimi, przez co na Stronie mogą zostać umieszczone linki wychodzące lub pochodzące ze stron internetowych osób trzecich. Rawlplug zamierza udostępniać na Stronie wyłącznie linki do stron internetowych zawierających treści wysokiej jakości i posiadające dobrą reputację, które w ocenie Rawlplug mogą być dla Ciebie przydatne. Należy mieć jednak na uwadze, że Rawlplug nie posiada kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich oraz w żaden sposób nie partycypuje w tworzeniu tych stron internetowych.

W razie skorzystania z linku znajdującego się na Stronie i wejścia na stronę internetową dostarczaną przez osobę trzecią, opuszczasz strefę zarządzaną przez Rawlplug. Strony internetowe osób trzecich powinny mieć własne polityki prywatności, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z takiej strony. Rawlplug nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przetwarzanie Twoich danych osobowych przez osoby trzecie, o których mowa powyżej, za treści znajdujące się na stronach internetowych osób trzecich lub za usługi oferowane przez osoby trzecie, a także za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Ciebie w tym zakresie. W związku z tym Rawlplug zaleca zapoznawanie się z politykami znajdującymi się na wszystkich stronach internetowych przed przesłaniem jakichkolwiek danych za pośrednictwem tych stron.

10. BEZPIECZEŃSTWO

Rawlplug stosuje środki bezpieczeństwa o charakterze administracyjnym, technicznym oraz fizycznym, mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkowym, nielegalnym lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Rawlplug nie gwarantuje, że wskutek stosowania tych środków, Twoje dane osobowe będą zawsze w pełni bezpieczne, a to ze względu na nieodłączne ryzyko i niepewność w funkcjonowaniu Internetu i systemów informatycznych oraz potencjalnych nielegalnych ataków hakerskich.

Rawlplug przetwarza zebrane informacje, w tym dane osobowe przez czas potrzebny do wykonania umów o świadczenie usług lub dostawę towarów, wykonania innych obowiązków prawnych oraz obrony, ustalenia i dochodzenia swoich praw.

Bezpieczeństwo informacji zależy także od Ciebie. W przypadku otrzymania od Rawlplug lub samodzielnego wyboru hasła potrzebnego do dostępu do niektórych zawartości Strony, jesteś zobowiązany do nieujawnienia tego hasła osobom trzecim i jest odpowiedzialny za jego ujawnienie. Rawlplug również zaleca, abyś w sposób przemyślany ujawniał i publikował jakiekolwiek wpisy na Stronie, gdyż mogą one być widoczne i dostępne dla osób trzecich przeglądających Stronę.

Jakakolwiek transmisja danych osobowych dokonywana poprzez Internet nie jest w pełni bezpieczna. Rawlplug stara się w pełni zabezpieczyć przekazane przez Ciebie dane osobowe, lecz nie gwarantuje bezpieczeństwa danych osobowych przekazanych przez Stronę. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na Twoje ryzyko. Rawlplug nie jest też odpowiedzialny za jakiekolwiek obchodzenie ustawień bezpieczeństwa oraz środków bezpieczeństwa zastosowanych na Stronie.

11. TWOJE PRAWA

RODO przyznaje Ci następujące prawa odnośnie Twoich danych osobowych:

 • dostęp do danych osobowych (w tym uzyskanie kopii danych) – na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 • sprostowanie (poprawienie) danych osobowych – na zasadach określonych w art. 16 RODO
 • usunięcie danych osobowych – na zasadach określonych w art. 17 RODO;
 • ograniczenie przetwarzania – na zasadach określonych w art. 18 RODO;
 • przeniesienia danych do innego administratora danych – na zasadach określonych w art. 20 RODO.

Z powyższych praw możesz korzystać poprzez kontakt z pełnomocnikiem administratora ds. bezpieczeństwa informacji osobowych lub składając wniosek na adres Rawlplug

Przy składaniu wniosku lub podczas kontaktu możemy prosić Cię o podanie dodatkowych informacji, umożliwiających nam weryfikację Twojej osoby.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Rawlplug nie dokonuje automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Ciebie.

Sprzeciw

Oprócz praw, o których mowa w akapitach poprzedzających, możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po wniesieniu sprzeciwu Rawlplug zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw w dowolnym momencie wobec przetwarzania przez Rawlplug danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes albo interes publiczny. W razie wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa powinny być nadrzędne wobec  Twoich interesów, praw i wolności; lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

Skarga

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl

 

W odniesieniu do Rawlplug S.A, mającej siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, możesz wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych ze względu na siedzibą spółki. Dane kontaktowe właściwych organów możesz znaleźć na stronie internetowej: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_pl

– jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez Rawlplug danych osobowych narusza prawo.

12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Rawlplug może w każdej chwili dokonać zmian niniejszej Polityki, bez konieczności informowania o tym fakcie. W wyjątkowych przypadkach, Rawlplug może notyfikować zmianę poprzez email.