Politika soukromí a bezpečnosti

ze dne 25. května 2018 (verze č. 6 ze dne 14. dubna 2022)

Vážení uživatelé,

 

webové stránky rodo.rawlplug.com („Stránky“) zajišťuje Rawlplug S.A. se sídlem na adrese ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław („Rawlplug“) jako službu pro naše klienty, pokud není výslovně uvedeno jinak na Stránkách. Rawlplug se zavazuje chránit vaše soukromí a zajišťuje bezpečnost všech důležitých informací poskytnutých Rawlplug. Veškeré osobní údaje, které Rawlplug shromáždila prostřednictvím Stránek, budou použity v souladu s obecně závaznými předpisy v tomto rozsahu, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

1. KDO JE správcem?

Správcem veškerých osobních údajů shromážděných prostřednictvím Stránek je firma Rawlplug.

Můžete nás kontaktovat kdykoli ohledně osobních údajů, které zpracováváme.

Kontaktní údaje firmy Rawlplug: Rawlplug S.A. se sídlem na adrese ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Rawlplug

Na následující webové adrese najdete podrobnosti ohledně osobních údajů, které zpracováváme, a použitých bezpečnostních opatření a také informace o právech, která vám příslušejí, a způsobu jejich uplatňování: gdpr.rawlplug.com

Firma Rawlplug je součástí Skupiny Rawlplug, která se pro tuto Politiku skládá také z následujících společností:

 • Rawlplug S.A., Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polsko;
 • Koelner Rawlplug IP sp. z o.o., Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polsko;
 • Koelner Polska Sp. z o.o., u Kwidzyńska 6c, Wrocław 51-416, Polsko;
 • Koelner- Inwestycje Budowlane Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 6, Wrocław 51-416, Polsko;
 • Rawlplug Ltd, Skibo Drive, Thornliebank Industrial Estate, Glasgow G46 8JR, Velká Británie;
 • Koelner Deutschland GmbH, Lutherstr. 54, 73614 Schorndorf, Německo;
 • Rawlplug France, Batiment DC6, ZAC de la Feuchère, 16, rue Jean Mermoz, 77290 Compans, Francie;
 • Rawlplug Middle East FZE, P.O. Box 261024, Jebel Ali Free Zone, Dubaj, SAE;
 • Rawlplug Building & Construction Material Trading (L.L.C.),Al Qouz Industrial Area 3, 22 ND Street, Compound 81, P. O. Box 261024 Dubaj, SAE;
 • Rawl Scandinavia AB, Baumansgatan 4, 593 32 Västervik, Švédsko;
 • Rawlplug Ireland Ltd, Unit 10 Donore Business Park, Donore Road Drogheda, Co Louth, Irsko;
 • Koelner CZ s.r.o, Komerční Park Tulipán, Palackého 1154/76A (hala T3), 702 00 Ostrava-Přívoz, Česká republika;
 • KOELNER Slovakia s.r.o., Dlhá 95, 010 09 Žilina, Slovensko;
 • Koelner Hungária Kft., Jedlik Ányos u. 34, 2330 Dunaharaszti, Maďarsko;
 • UAB Koelner Vilnius, Žarijų g. 2, LT-02300, Vilnius, Litva;
 • Koelner Ukraine LLC, vul. Naukova 3a, 79060 Lviv, Ukrajina;
 • Koelner Trading KLD LLC, ul. Dzerzhinskogo 219, 236034 Kaliningrad, Rusko;
 • Rawlplug Singapore Pte. Ltd., 25B, Loyang Crescent, Block 302, #04-11, Loyang Offshore Supply Base, Sinagpore 506817 #05-34, Singapur;
 • Rawlplug Shanghai Trading Co. Ltd., 1/F, Building 1 No.251 Yaohua Rd, Shanghai Free Trade Zone, Čína;
 • Rawlplug Inc., Trust Center 1209 Orange St. New Castle, Delaware DE 19801, Spojené státy.

dále jen „Skupina Rawlplug“.

2. JAKÝCH údajů se týká POLITIKA?

Tato politika se týká všech informací, které shromažďuje Rawlplug, včetně osobních údajů:

 • prostřednictvím Stránek;
 • pomocí e-mailu, SMS zprávy nebo jiné elektronické korespondence mezi vámi a Stránkami;
 • pomocí mobilních a počítačových aplikací stahovaných ze Stránek, které tvoří systém vaší interakce se Stránkami nezaložený na webových prohlížečích;
 • v souvislosti s vaší interakcí s reklamními materiály a aplikacemi nacházejícími se na webových stránkách třetích stran nebo v rámci služeb poskytovaných těmito stranami, pod podmínkou, že tyto aplikace nebo reklamní materiály obsahují odkaz na tuto politiku.

Politika se nepoužívá pro informace shromážděné:

 • firmou Rawlplug v režimu off-line nebo pomocí jakéhokoli jiného prostředku, včetně jiných webových stránek provozovaných firmou Rawlplug nebo třetími stranami (včetně dceřiných společností nebo poboček firmy Rawlplug); nebo
 • jakýmikoli třetími stranami (včetně dceřiných společností nebo poboček firmy Rawlplug), zejména prostřednictvím aplikace nebo obsahu (včetně marketingu) dostupného na Stránkách nebo jejich prostřednictvím.

Seznamte se s touto politikou, abyste pochopili politiku a praxi, kterou Rawlplug používá vůči informacím, které se týkají vaší osoby, včetně osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s politikou a praxí, kterou používá Rawlplug, měli byste ihned opustit Stránky. Jakmile vstoupíte na Stránky nebo je začnete používat, vyjadřujte souhlas s touto politikou soukromí a se zpracováním osobních údajů shromážděných prostřednictvím Stránek. V souladu s částí 12 níže může tuto politiku kdykoli změnit Rawlplug. Každá taková změna vyžaduje pro svou účinnost vůči uživateli jeho výslovný souhlas. Souhlas můžete odvolat kdykoli označením příslušného políčka ve spodní části stránky. Odvolání souhlasu znemožní vstup na Stránky a jejich používání, nemá však vliv na zákonnost zpracování osobních údajů firmou Rawlplug provedenou před odvoláním souhlasu.

Formulace „osobní údaje“ používaná v této politice se týká všech informací o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména podle identifikačních údajů, jako jsou jméno a příjmení, identifikační číslo, údaje lokality, ID číslo nebo jeden anebo několik zvláštních znaků určujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu fyzické osoby.

3. OSOBY MLADŠÍ 16 LET

Stránky nejsou určeny pro osoby mladší 16 let. Nikdo mladší 16 let nesmí poskytovat žádné informace prostřednictvím Stránek nebo je zveřejňovat na Stránkách. Rawlplug neshromažďuje záměrně osobní údaje osob mladších 16 let. Pokud je vám méně než 16 let, nesmíte používat ani poskytovat žádné informace prostřednictvím Stránek, používat jakýkoli interaktivní obsah, včetně umisťování veřejných komentářů na Stránkách, a také předávat jakékoli osobní údaje firmě Rawlplug, zejména včetně jména a příjmení, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, systémového názvu nebo uživatelského jména. Pokud se ukáže, že firma Rawlplug shromáždila nebo získala jakékoli osobní údaje osoby mladší 16 let bez souhlasu a vědomí jejích právních zástupců, Rawlplug ihned smaže takové osobní údaje. V případě podezření, že Rawlplug má osobní údaje tohoto typu, kontaktujte prosím firmu Rawlplug.

4. INFORMACE SHROMAŽĎOVANÉ FIRMOU RAWLPLUG

Rawlplug neshromažďuje žádné informace o vás s výjimkou situace, že je poskytnete firmě sami, včetně používání Stránek. Rawlplug však může shromažďovat informace vyplývající ze způsobu používání Stránek. V této souvislosti může Rawlplug shromažďovat a zpracovávat zejména následující osobní údaje:

 • kontaktní a identifikační údaje, jako jsou jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, identifikační nebo daňová čísla (např. rodné číslo, číslo občanského průkazu);
 • platební údaje, jako jsou jméno a příjmení majitele platební karty, číslo platební karty, datum platnosti platební karty, číslo bankovního účtu;
 • údaje, které uvádíte při vyplňování formulářů dostupných na Stránkách, jako jsou údaje nutné pro založení uživatelského účtu, nákup zboží nebo poskytování služeb firmou Rawlplug, odebírání newsletteru, zveřejňování informací. Rawlplug vás může požádat o poskytnutí dalších osobních údajů v souvislosti s vaší účastí na akčních nabídkách a také v případě nahlašování problémů se Stránkami;
 • login a přístupové údaje, jako jsou uživatelské jméno a heslo k účtu na Stránkách, údaje týkající se účtů na sociálních sítích;
 • údaje, které Rawlplug získala z počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení, s jehož pomocí se připojujete na Stránky, včetně IP adresy, místa a času;
 • údaje, které Rawlplug získala v souvislosti s vaší interakcí se Stránkami, jako jsou obsah publikace nebo fotografie.

Rawlplug může také shromažďovat jiné informace, které nejsou osobními údaji, jako jsou kontaktní a obchodní údaje organizační jednotky, kterou zastupujete, údaje typu používaného prohlížeče, zařízení, údaje operačního systému nebo historie prohlížených stránek, informace o návštěvě profilu jiného uživatele atp.

Rawlplug shromažďuje výše uvedené informace, včetně osobních údajů:

 • přímo od vás a s vaším souhlasem.
 • automaticky, když používáte Stránky. Takto shromážděné informace se týkají zejména způsobu používání Stránek, včetně IP adresy, informací shromažďovaných prostřednictvím cookies, web beacons a jiných monitorovacích technologií.

Osobní údaje shromažďované pro jiné účely než plnění právních povinností, mohou podléhat profilování čili automatizované analýze vašich údajů za účelem zpracování předpokladů ohledně priorit nebo budoucího chování (např. pro přizpůsobení obsahu Stránek nebo vám zasílaných marketingových materiálů).

Informace shromážděné firmou Rawlplug mohou být použity pro hodnocení, rozvoj a zlepšování zboží a služeb prodávaných firmou Rawlplug.

Pokud to má použití, můžete poskytovat Rawlplug také informace, které budou zveřejněny nebo zobrazeny („umístěny“) na Stránkách, nebo předány jiným uživatelům Stránek nebo třetím stranám (dále společně jen „Informace uživatelů“). Informace uživatelů ohledně vaší osoby jsou zveřejňovány nebo poskytovány třetím stranám pouze na vaši žádost a riziko. Musíte si však uvědomovat, že žádná bezpečnostní opatření nejsou ideální. Kromě toho Rawlplug nemá možnost kontrolovat jednání jiných uživatelů Stránek nebo třetích stran, kterým jste se rozhodli předat Informace uživatelů. V této souvislosti Rawlplug nezaručuje, že Informace uživatelů nebudou zobrazeny neoprávněnými osobami.

Vaše zveřejnění na Stránkách jakýchkoli fotografií obsahujících vaši podobiznu představuje souhlas s použitím firmou Rawlplug této podobizny na těchto Stránkách (např. avatar).

Rawlplug může vyžadovat konkrétní osobní údaje pro účely poskytování některých služeb dostupných prostřednictvím Stránek. Pokud neposkytnete tyto údaje, nebudete moci zaslat firmě Rawlplug žádost o poskytnutí služby firmou Rawlplug, čímž nebude možné uzavřít smlouvu o poskytování takových služeb.

Rawlplug také shromažďuje vaše údaje pro účely ID Rawlplug – (i) je to systém jednotného přihlašování (SSO) ke službám a funkcím Rawlplug dostupným prostřednictvím internetu, což umožňuje uživatelům se zaregistrovaným účtem ID Rawlplug (kvůli registraci účtu na kterékoli stránce Rawlplug nebo vyhrazené stránce ID Rawlplug) bezpečné přihlašování se k jiným on-line službám Rawlplug, za předpokladu, že je třeba zaregistrovat uživatelský účet, a také (ii) databáze uživatelů, kteří využívají služby poskytované firmou Rawlplug prostřednictvím internetu bez registrace vyhrazeného účtu.

ID Rawlplug obsahuje záznamy osobních údajů, jejichž zpracování firmou Rawlplug je nezbytné pro poskytování služeb prostřednictvím Stránek a také pro plnění jiných smluv, které uživatel uzavřel prostřednictvím Stránek nebo jejich pomocí. Informace o jednotlivých službách nebo smlouvách můžete najít na Stránkách nebo příslušných webových stránkách Rawlplug, týkajících se konkrétních služeb. ID Rawlplug umožňuje uživateli spravovat své osobní údaje, spravovat smlouvy uzavřené s Rawlplug pomocí ID Rawlplug a také uplatňovat nároky předpokládané v GDPR.

5. INFORMACE SHROMAŽĎOVANÉ FIRMOU RAWLPLUG POMOCÍ TECHNOLOGIE AUTOMATICKÉHO SBĚRU ÚDAJŮ

Při pohybování se a používání Stránek může firma Rawlplug, s použitím technologie automatického sběru údajů, shromažďovat určité informace, včetně osobních údajů, o zařízení, které používáte, prohlížených stránkách a způsobech používání, včetně:

 • údajů týkajících se vašich návštěv Stránek, jako je pohyb na Stránkách, položky a jiné komunikační a zdrojové údaje, které zpřístupňujete a používáte na Stránkách;
 • informací týkajících se počítače a internetového připojení, včetně IP adresy, typu operačního systému a typu webového prohlížeče.

Informace pomáhají firmě Rawlplug zlepšit funkčnost Stránek a poskytovat lepší a personalizovanější služby, včetně umožňují Rawlplug:

 • odhadnout počet příjemců a vzorů používání Stránek;
 • shromažďovat informace o vašich preferencích, umožňujících přizpůsobení Stránek individuálním požadavkům;
 • rychlejší vyhledávání informací uživateli;
 • rozpoznat vás, když se vrátíte na Stránky.

6. COOKIES

Cookies (koláčky) jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které jsou staženy do vašeho zařízení při návštěvě webových stránek. Při každé další návštěvě stránek se soubory cookies zasílají zpět na ty stránky, ze kterých pocházejí. Soubory jsou velmi užitečné, protože umožňují identifikaci vašeho zařízení. Více informací o cookies můžete najít na webových stránkách: www.allaboutcookies.org nebo www.youronlinechoices.eu

Cookies plní řadu funkcí, jako jsou efektivní navigace mezi různými webovými stránkami, zapamatování uživatelských preferencí (např. výběr jazyka) a také celkově zvyšují pohodlí používání webových stránek. Díky nim jsou reklamy zobrazované na stránkách více přizpůsobeny zájmům uživatele.

Soubory cookies jsou dvojího typu: relační nebo trvalé, v závislosti na tom, jak dlouho jsou uloženy v počítači nebo zařízení:

 • relační cookies trvají po dobu internetové relace. Zmizí ihned po zavření prohlížeče.
 • trvalé cookies zůstávají v počítači nebo zařízení také po zavření webového prohlížeče a trvají po dobu stanovenou v daném cookie. Aktivují se, jakmile uživatel vstoupí na webové stránky, ze kterých pocházejí.

Rawlplug nepoužívá cookies pro účely shromažďování obchodních informací pro prodej třetím stranám.

Analytické cookies

Analytické cookies shromažďují informace o tom, jak uživatelé používají webové stránky, například o tom, které webové stránky uživatelé nejčastěji navštěvují nebo zda z webových stránek dostávají informace o chybách. Neshromažďují informace, které umožňují identifikaci uživatele. Veškeré informace shromážděné těmito cookies mají obecný a anonymní charakter. Používají se pro zlepšení funkčnosti webových stránek.

Stránky používají několik typů analytických souborů cookies, včetně služby Google Analytics.

Google Analytics je služba analytických nástrojů poskytovaná společností Google, Inc. Služba Google Analytics vytváří soubor cookies, jehož cílem je posouzení způsobu používání webových stránek a informování o aktivitě uživatele. Společnost Google ukládá takto shromážděné informace na servery ve Spojených státech a dalších zemích. Společnost Google může tyto informace předávat třetím stranám, pokud je k tomu zavázána zákonem nebo pokud třetí strana tyto informace zpracovává jménem společnosti Google. Google nespojuje vaši IP adresu se žádnými informacemi uloženými společností Google. Používáním Stránek souhlasíte se způsobem a účelem zpracování informací společností Google.

Používání těchto souborů cookie vyžaduje váš výslovný souhlas, který můžete vyjádřit prostřednictvím možností webových stránek (banner souborů cookie) nebo v možnostech používaného webového prohlížeče, případně se můžete odhlásit z jejich odběru na webových stránkách Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Rawlplug také používá cookies pro jiné účely, včetně:

 • identifikace vaší osoby při přihlášení na Stránky. Usnadňuje to firmě Rawlplug prezentovat doporučené výrobky, zobrazovat personalizovaný obsah, identifikovat vás jako prime member (pokud to má použití) a například vám umožňuje využívat výhody speciálních možností nákupu a používat další vyhrazené funkce a služby poskytované firmou Rawlplug,
 • sledování vašich preferencí, které realizujete při používání Stránek,
 • sledování položek v nákupním košíku,
 • zabránění nelegální činnosti uživatelů,
 • zvýšení bezpečnosti,
 • přímého marketingu vlastních výrobků.

Funkční cookies

Funkční cookies vám umožňují zapamatovat si vaše volby (např. uživatelské jméno, jazyk, region) a poskytovat personalizovanější služby. Například, webové stránky mohou představit předpověď počasí pro region, ve kterém se nachází uživatel, na základě cookie, který obsahuje informace o regionu, ve kterém se nacházíte. Cookies tohoto typu lze také použít pro zapamatování velikosti textu, písma a dalších prvků stránek podléhajících personalizaci. Mohou se také používat pro poskytování služeb, které jste požadovali, např. sledování videoukázky. Informace, které shromažďují tyto cookies, mohou být anonymní a nesmí sledovat vaši aktivitu na jiných stránkách.

Správa souborů cookies ve webovém prohlížeči

Moderní webové prohlížeče umožňují provádět řadu akcí týkajících se souborů cookies, včetně možnosti prohlížení cookies uložených v počítači nebo zařízení, jejich smazání, blokování cookies pocházejících od třetích stan nebo pouze z konkrétních webových stránek, zabránit uložení cookies nebo smazat všechny cookies po zavření prohlížeče.

Mějte na paměti, že všechna individuální nastavení budou ztracena po smazání cookies, včetně rozhodnutí o zrušení (opt-out) uložení cookies, protože to vyžaduje stažení cookies opt-out. Pokud se rozhodnete zcela zablokovat cookies, nebude mnoho webových stránek fungovat správně a některé funkce zmizí.

Níže uvedené odkazy obsahují informace o správě souborů cookies ve vztahu k nejoblíbenějším webovým prohlížečům:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Opera:
https://help.opera.com/en/presto/browser-behavior/#cookies

Safari:
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Safari iOS:
https://support.apple.com/en-gb/HT201265

Android:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Používání cookies třetími stranami a jiné monitorovací technologie

Některé obsahy nebo aplikace (včetně reklam) na Stránkách mohou poskytovat třetí strany, včetně inzerentů, reklamních sítí, reklamních serverů, poskytovatelů obsahu a aplikací. Tyto třetí strany mohou používat samotné cookies nebo v kombinaci s web beacons nebo jinými monitorovacími technologiemi pro shromažďování informací o vás při používání Stránek. Informace shromažďované těmito třetími stranami mohou být identifikovatelné s osobními údaji nebo mohou představovat osobní údaje, týkající se aktivity v síti v čase a na různých webových stránkách nebo v internetových servisech. Tyto osoby mohou používat tyto informace pro poskytování cílených (behaviorálních) reklam nebo jiného obsahu tohoto typu.

Rawlplug žádným způsobem nekontroluje třetí strany a neovlivňuje monitorovací technologie, které používají, a způsob, jak je používají. Máte-li dotazy, kontaktujte přímo odpovědného dodavatele.

7. ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

Rawlplug bude používat shromážděné informace pro poskytování služeb dostupných na Stránkách a personalizaci Stránek. Rawlplug může použít tyto informace pro komunikaci s vámi. Informace shromážděné od vás vás umožní informovat o důležitých funkcích Stránek a jejich změnách a budou použity pro statistickou analýzu za účelem zvýšení kvality nabízených služeb.

Rawlplug může zpracovávat shromážděné informace, s výjimkou osobních údajů, pro účely svých obchodních aktivit, zejména pro:

 • prezentaci Stránek a jejího obsahu a umožnění využití funkčnosti Stránek a jejich obsahu;
 • přípravu, uzavírání a plnění smluv o poskytování služeb elektronickou cestou mezi vámi nebo organizační jednotkou, kterou zastupujete, a Rawlplug;
 • vytváření a správu uživatelských účtů;
 • provádění, zaznamenávání a monitorování objednávek, plateb, vrácení, reklamací, rabatů atp.;
 • projednání a zodpovězení vašich dotazů, žádostí a návrhů;
 • komunikaci s vámi prostřednictvím různých komunikačních kanálů;
 • publikování recenzí výrobků a služeb, které jste zaslali;
 • plnění povinností stanovených zákonem, včetně ochrany a prevence nelegálních transakcí, vyřizování reklamací a zvyšování bezpečnosti v síti;
 • kontroly plnění všech zákonem stanovených závazků a také zásad a dalších pravidel Rawlplug; stanovení, obhajobu a uplatňování nároků firmou Rawlplug, včetně prodeje pohledávek příslušejících proti vám;
 • tvoření přehledů, analýz a statistik, za účelem implementace, hodnocení a zlepšování obchodních aktivit Rawlplug, zboží, služeb (včetně vývoje nových výrobků a služeb; řízení komunikace; určování a řízení efektivity reklamy a marketingu; analýzy výrobků, služeb webových stránek a aplikací; správy Stránek a aplikací);
 • přímý marketing;
 • uzavírání a plnění smlouvy o poskytování služeb nebo prodeje a dodání zboží;
 • realizaci jiných účelů, pro které byly informace shromážděny;
 • jiné účely a jinak popsané firmou Rawlplug při shromažďování informací;
 • pro všechny ostatní účely.

Všechny výše uvedené informace mohou podléhat profilování čili automatizované analýze vašich údajů za účelem vypracování předpokladů ohledně preferencí nebo budoucího chování (např. pro přizpůsobení obsahu Stránek nebo marketingových materiálů, které jsou vám zasílány).

Vaše osobní údaje shromažďuje firma Rawlplug pro následující účely:

ÚčelOsobní údajePrávní základČas
Prezentaci Stránek a jejich obsahu a umožnění využití funkčnosti Stránek a jejich obsahu
 • Údaje získávané ze zařízení používaných pro přístup na Stránky: IP adresa, místo a čas.
 • Údaje získávané během interakce se Stránkami: umístěné obsahy, fotografie.
Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlaspo dobu pobytu na Stránkách a po jejich opuštění
přípravu, uzavření a plnění smluv o poskytování služeb elektronickou cestou mezi vámi nebo organizační jednotkou, kterou zastupujete, a Rawlplug;
 • Kontaktní a identifikační údaje: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, daňové identifikační číslo, identifikační číslo (např. číslo občanského průkazu).
 • Platební údaje: jméno a příjmení majitele platební karty, číslo platební karty, datum platnosti platební karty, číslo bankovního účtu.
 • Údaje získávané ze zařízení používaných pro přístup na Stránky: IP adresa, místo a čas.
 • Údaje získávané během interakce se Stránkami: umístěné obsahy, fotografie.
Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvypo dobu trvání smlouvy a vyúčtování po jejím ukončení
vytváření a správu uživatelského účtu;
 • Kontaktní a identifikační údaje: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, daňové identifikační číslo, identifikační číslo (např. číslo občanského průkazu).
 • Platební údaje: jméno a příjmení majitele platební karty, číslo platební karty, datum platnosti platební karty, číslo bankovního účtu.
 • Login a přihlašovací údaje: uživatelské jméno, heslo k uživatelskému účtu, přístupové údaje k účtům social media.
 • Údaje získávané během interakce se Stránkami: umístěné obsahy, fotografie.
Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvypo dobu trvání smlouvy a vyúčtování po jejím ukončení
provádění, zaznamenávání a sledování objednávek, plateb, vrácení, reklamací, rabatů atp.;
 • Login a přihlašovací údaje: uživatelské jméno
 • Kontaktní a identifikační údaje: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, daňové identifikační číslo, identifikační číslo (např. číslo občanského průkazu).
 • Platební údaje: jméno a příjmení majitele platební karty, číslo platební karty, datum platnosti platební karty, číslo bankovního účtu.
Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvypo dobu trvání smlouvy a vyúčtování po jejím ukončení
projednání a zodpovězení dotazů, žádostí a návrhů podávaných prostřednictvím Stránek;
 • Kontaktní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 • Login a přihlašovací údaje: uživatelské jméno
Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvypo dobu trvání smlouvy a vyúčtování po jejím ukončení
komunikaci s vámi prostřednictvím různých komunikačních kanálů;
 • Kontaktní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 • Login a přihlašovací údaje: uživatelské jméno.
Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvypo dobu trvání smlouvy a vyúčtování po jejím ukončení
publikování recenzí výrobků a služeb, které jste zaslali;
 • Login a přihlašovací údaje: uživatelské jméno
 • Údaje získávané během interakce se Stránkami: umístěné obsahy, fotografie.
Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvypo dobu trvání smlouvy a vyúčtování po jejím ukončení
plnění zákonných povinností vyplývajících pro firmu Rawlplug, včetně ochrany a prevence nelegálních transakcí, vyřizování reklamací a zvýšení bezpečnosti v síti;
 • Údaje získávané ze zařízení používaných pro přístup na Stránky: IP adresa, místo a čas.
 • Kontaktní a identifikační údaje: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, daňové identifikační číslo, identifikační číslo (např. číslo občanského průkazu).
 • Platební údaje: jméno a příjmení majitele platební karty, číslo platební karty, datum platnosti platební karty, číslo bankovního účtu.
 • Údaje získávané během interakce se Stránkami: umístěné obsahy, fotografie.
Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – právní závazekpo dobu potřebnou pro splnění závazku
kontrolu plnění všech zákonem stanovených závazků a také zásad a dalších pravidel Rawlplug; rozhodnutí, obhajobu a uplatňování nároků firmou Rawlplug, včetně prodeje pohledávky, která přísluší proti vám;
 • Údaje získávané ze zařízení používaných pro přístup na Stránky: IP adresa, místo a čas.
 • Kontaktní a identifikační údaje: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, daňové identifikační číslo, identifikační číslo (např. číslo občanského průkazu).
 • Platební údaje: jméno a příjmení majitele platební karty, číslo platební karty, datum platnosti platební karty, číslo bankovního účtu.
 • Údaje získávané během interakce se Stránkami: umístěné obsahy, fotografie.
Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájempo dobu promlčení a nároků
tvorbu přehledů, analýz a statistik, za účelem implementace, hodnocení a zlepšování obchodních aktivit Rawlplug, zboží a služeb (včetně vývoje nových výrobků a služeb; řízení komunikace; určování a řízení efektivity reklamy a marketingu; analýzy výrobků, služeb webových stránek a aplikací; řízení Stránek a aplikací);
 • Údaje získávané ze zařízení používaných pro přístup na Stránky: IP adresa, místo a čas.
 • Kontaktní a identifikační údaje: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, daňové identifikační číslo, identifikační číslo (např. číslo občanského průkazu).
 • Platební údaje: jméno a příjmení majitele platební karty, číslo platební karty, datum platnosti platební karty, číslo bankovního účtu.
 • Údaje získávané během interakce se Stránkami: umístěné obsahy, fotografie.
Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem, a v případě zpracování těchto údajů prostřednictvím cookies - čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. a - souhlaspo dobu nezbytnou pro provedení těchto činností.
přímý marketing;
 • Údaje získávané ze zařízení používaných pro přístup na Stránky: IP adresa, místo a čas.
 • Kontaktní a identifikační údaje: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, daňové identifikační číslo, identifikační číslo (např. číslo občanského průkazu).
 • Platební údaje: jméno a příjmení majitele platební karty, číslo platební karty, datum platnosti platební karty, číslo bankovního účtu.
 • Údaje získávané během interakce se Stránkami: umístěné obsahy, fotografie.
Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájempo dobu nezbytnou pro provedení těchto činností.
uzavření a splnění smlouvy o poskytování služeb nebo prodeje a dodání zboží uzavřeného prostřednictvím Stránek
 • Kontaktní a identifikační údaje: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, daňové identifikační číslo, identifikační číslo (např. číslo občanského průkazu).
 • Platební údaje: jméno a příjmení majitele platební karty, číslo platební karty, datum platnosti platební karty, číslo bankovního účtu.
 • Login a přihlašovací údaje: uživatelské jméno.
Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvypo dobu trvání smlouvy a vyúčtování po jejím ukončení
podpora ID Rawlplug – viz bod 4
 • Povinné: jméno a příjmení, e-mailová adresa, země bydliště
 • Dobrovolné: povolání, zaměstnavatel, název firmy, telefonní číslo.
Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvypo dobu trvání smlouvy a vyúčtování po jejím ukončení
Pro jiné účely
 • Jako uvedené
Čl. 6 odst. 1 písm. a) – souhlas

Poskytování výše uvedených údajů není povinné, ale přesto nezbytné pro prohlížení a používání Stránek a používání jejich funkcí, včetně uzavírání smluv prostřednictvím Stránek.

Pro jiné účely, než je uvedeno výše, budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze v případě, že k tomu dáte souhlas a pouze v rozsahu předpokládaném tímto souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, avšak neovlivní to zákonnost zpracování vašich osobních údajů, provedenou před odvoláním souhlasu.

8. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ SHROMÁŽDĚNÝCH FIRMOU RAWLPLUG

Rawlplug je oprávněna poskytovat a zpřístupňovat informace, včetně osobních údajů, získaných od vás společnostmi Skupiny Rawlplug pro marketingové účely, pokud jste s tím souhlasili.

Rawlplug používá třetí strany pro provádění určitých činností svým jménem. Příkladem činností tohoto typu mohou být agenturní činnosti, realizace objednávek, subdodávky, průzkumy nebo montáž zařízení, dodávky balíků, zasílání korespondence, podpora IT systémů, včetně e-mailu, sdílení teleinformačních zdrojů, analýza údajů, marketingová podpora, zpracování plateb, právní služby, účetní služby, auditorské služby atp. Tyto třetí strany jsou subjekty, které zpracovávají osobní údaje jménem Rawlplug, výhradně za účelem plnění svých funkcí, a nesmí zpracovávat osobní údaje pro vlastní účely. Rawlplug zajistí, že zpracování vašich osobních údajů subjekty zpracovávajícími osobní údaje jménem Rawlplug bude probíhat v souladu s pravidly vyplývajícími z GDPR, zejména, že každý z takových subjektů je si vědom povinností vyplývajících z GDPR a dodržuje je. Rawlplug zajišťuje, aby každý subjekt zpracovávající osobní údaje jménem Rawlplug zajistil příslušná technická a organizační opatření, která nesmí být slabší než vyžadovaná závazným právem.

Rawlplug může také zpřístupňovat vaše osobní údaje jiným správcům osobních údajů, zejména pokud je to nezbytné pro splnění povinností uložených zákonem, zejména pro zajištění ochrany práv nebo bezpečnosti na Stránkách, jiným uživatelům nebo třetím stranám (např. pro účely trestního stíhání, vyúčtování). Například se to týká také situací, kdy Rawlplug poskytuje osobní údaje státním orgánům, místní samosprávě nebo soudním orgánům, subjektům provozujícím obchodní informační kanceláře nebo kupcům pohledávek. Rawlplug pokaždé vyhodnotí přijatelnost zpřístupnění osobních údajů, s přihlédnutím k typu žadatele, typu požadovaných osobních údajů a dopadu, který může mít toto zveřejnění pro vaše práva a účely, pro které byly údaje shromážděny. V případě zpřístupnění osobních údajů Rawlplug provede veškeré možné kroky, aby zajistila co nejmenší rozsah zpřístupněných osobních údajů, např. zformulování zaslané informace.

Rawlplug může zpřístupnit shromážděné osobní údaje popsané v této Politice kupujícímu nebo jinému právnímu nástupci v případě sloučení, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění, diverzifikace nebo prodeje veškerých aktiv nebo jejich částí Rawlplug, buď nezávislým způsobem, nebo v rámci likvidačního nebo restrukturalizačního řízení nebo likvidace, pokud jsou osobní údaje součástí prodávaných aktiv.

Rawlplug může zpřístupňovat vaše osobní údaje pečlivě vybraným třetím stranám pro marketingové účely nebo jiné účely, pod podmínkou, že jste s tím souhlasili.

Příjemci osobních údajů, zejména společnosti Skupiny Rawlplug, se mohou nacházet v různých zemích, včetně zemí, kde zákon o ochraně osobních údajů zajišťuje nižší úroveň ochrany než právo Evropské unie, zejména v zemích mimo Evropskou unii („třetí země“). Rawlplug může vaše osobní údaje předávat do třetí země pouze pod podmínkou, že:

 • příslušný orgán Evropské unie stanoví prováděcím nařízením, že třetí země, území nebo konkrétní odvětví nebo specifická odvětví v této třetí zemi nebo daná mezinárodní organizace zajišťují odpovídající stupeň ochrany, nebo
 • pokud výše zmíněné rozhodnutí neexistuje, pouze tehdy, jsou-li poskytnuty odpovídající záruky, a pod podmínkou, že jsou použitelná vymahatelná práva subjektů údajů a účinná nápravná opatření, zejména prostřednictvím standardních smluvních doložek, nebo
 • byly splněny jiné požadavky GDPR.

9. ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Rawlplug může vstupovat do obchodních vztahů se třetími stranami, čímž mohou být na Stránkách zveřejněny odkazy pocházející z webových stránek třetích stran. Rawlplug zamýšlí zpřístupnit na Stránkách pouze odkazy na webové stránky s vysoce kvalitním obsahem a dobrou pověstí, které dle názoru Rawlplug mohou být pro vás užitečné. Je třeba však vzít v úvahu, že Rawlplug nemá žádnou kontrolu nad webovými stránkami třetích stran a v žádném případě se nepodílí na tvorbě těchto webových stránek.

Pokud používáte odkaz umístěný na Stránkách a vstupujete na webové stránky poskytnuté třetí stranou, opustíte zónu spravovanou firmou Rawlplug. Webové stránky třetích stran by měly mít vlastní politiky soukromí, se kterými je třeba se seznámit před použitím takových stránek. Rawlplug neodpovídá za žádné zpracování vašich osobních údajů třetími stranami, které jsou zmíněny výše, za obsah na webových stránkách třetích stran nebo za služby nabízené třetími stranami a také za žádné škody, které vám v této souvislosti vzniknou. Proto Rawlplug doporučuje, abyste si přečetli politiky umístěné na všech webových stránkách před zasláním jakýchkoli údajů prostřednictvím těchto stránek.

10. BEZPEČNOST

Rawlplug používá bezpečnostní opatření administrativního, technického a fyzického charakteru pro ochranu osobních údajů proti náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, změně, přístupu, zveřejnění nebo použití. Rawlplug nezaručuje, že v důsledku používání těchto opatření budou vaše osobní údaje vždy zcela bezpečné, a to z důvodu přirozeného rizika a nejistoty ve fungování internetu a informačních systémů a potenciálních nelegálních útoků hackerů.

Rawlplug zpracovává shromážděné informace, včetně osobních údajů, po dobu potřebnou pro splnění smluv o poskytování služeb nebo dodávce zboží, splnění jiných právních povinností a obhajobu, určení a uplatňování svých práv.

Bezpečnost informací závisí také na vás. Pokud dostanete od firmy Rawlplug heslo nebo si zvolíte své vlastní heslo pro přístup k určitému obsahu Stránek, jste povinni nezpřístupňovat toto heslo třetím stranám a odpovídáte za jeho zveřejnění. Rawlplug také doporučuje, abyste promyšleně zveřejňovali a publikovali jakékoli komentáře na Stránkách, protože mohou být viditelné a přístupné pro třetí strany prohlížející si Stránky.

Jakýkoli přenos osobních údajů prováděný přes internet není zcela bezpečný. Rawlplug se snaží plně chránit vaše osobní údaje, ale nezaručuje bezpečnost osobních údajů poskytovaných prostřednictvím Stránek. Přenos osobních údajů probíhá na vaše riziko. Rawlplug také neodpovídá za žádné obcházení nastavení bezpečnosti a bezpečnostních opatření používaných na Stránkách.

11. VAŠE PRÁVA

GDPR vám uděluje následující práva týkající se vašich osobních údajů:

 • přístup k osobním údajům (včetně získání kopie údajů) – podle zásad stanovených v čl. 15 GDPR;
 • opravu (úpravu) osobních údajů – podle zásad stanovených v čl. 16 GDPR;
 • výmaz osobních údajů – podle zásad stanovených v čl. 17 GDPR;
 • omezení zpracování – podle zásad stanovených v čl. 18 GDPR;
 • předávání údajů jinému správci údajů – podle zásad stanovených v čl. 20 GDPR.

Výše uvedená práva můžete uplatnit po kontaktování zástupce správce pro bezpečnost osobních údajů nebo po zaslání žádosti na adresu Rawlplug

Při podání žádosti nebo během kontaktu vás můžeme požádat o další informace, které nám umožní ověřit vaši osobu.

Automatické rozhodování

Rawlplug nečiní automatická rozhodnutí, která mají pro vás důležitý význam.

Námitka

Kromě práv zmíněných v předchozích odstavcích můžete kdykoli vnést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (včetně profilování) pro účely přímého marketingu. Po podání námitky Rawlplug ukončí zpracování údajů pro tento účel.

Z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací můžete kdykoli podat námitku proti zpracování osobních údajů firmou Rawlplug (včetně profilování), pokud základem zpracování je oprávněný zájem nebo veřejný zájem. V případě vnesení námitky přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje, ledaže existují právně odůvodněné důvody pro zpracování údajů, které by podle zákona měly mít přednost před vašimi zájmy, právy a svobodou nebo existují důvody pro určení, uplatnění nebo obhajobu našich nároků.

Stížnost

Máte právo podat stížnost k vašim místním úřadům, v jejichž kompetenci je ochrana osobních údajů a splnění ustanovení GDPR, konkrétně k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, Tel. +420 234 665 111, Fax +420 234 665 444 email: posta@uoou.cz Webová stránka: http://www.uoou.cz/

S ohledem na Rawlplug S.A, se sídlem na území Evropské unie můžete podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů z důvodu sídla společnosti. Kontaktní údaje příslušných orgánů naleznete na webové stránce: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

– pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů firmou Rawlplug porušuje zákon.

12. ZMĚNY POLITIKY SOUKROMÍ

Rawlplug může kdykoli provést změny této Politiky, bez nutnosti informování o této skutečnosti. Ve výjimečných případech vás může Rawlplug informovat e-mailem.