Práva

Seznamte se se svými právy k poskytnutým osobním údajům, zjistěte, jak je aktualizovat, koho kontaktovat, pokud je chcete odstranit, přečtěte si, co je stížnost a námitka.

Obecné

V souvislosti s GDPR máte následující práva týkající se vašich osobních údajů:

  • přístup k osobním údajům (včetně získání kopie údajů) – za podmínek stanovených v čl. 15 GDPR;
  • oprava osobních údajů  – za podmínek stanovených v čl. 16 GDPR;
  • odstranění osobních údajů – za podmínek stanovených v čl. 17 GDPR;
  • omezení zpracování – za podmínek stanovených v čl. 18 GDPR;
  • převod údajů na jiného správce údajů – za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR.

Výše uvedená práva můžete plnit prostřednictvím kontaktu s inspektorem ochrany osobních údajů nebo podáním žádosti na adresu Rawlplug.

Při podávání žádosti nebo kontaktu od vás můžeme požadovat poskytnutí doplňkových informací, které nám umožní ověřit vaši totožnost.

Stížnost

Máte právo podat stížnost:

  • v případě jednotlivých společností ze skupiny Rawlplug
  • v případě RAWLPLUG S.A. předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl

– máte-li za to, že námi prováděné zpracování vašich osobních údajů je v rozporu se zákonem.

Námitka

Můžete kdykoli podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů (včetně profilování) pro potřeby přímého marketingu. Po podání námitky přestaneme zpracovávat vaše údaje pro tyto účely.

Z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací můžete kdykoli podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů (včetně profilování), pokud důvodem zpracování je náš oprávněný zájem nebo veřejný zájem. V případě podání námitky přestaneme zpracovávat vaše údaje, pokud neexistují platné, zákonné důvody pro zpracování údajů, které by podle zákona měly být nadřazeny vašim zájmům, právům a svobodě; nebo existují důvody pro určení, vymáhání nebo obhajobu našich nároků.