Teisės

Susipažinkite su savo teisėmis dėl mums teikiamų asmens duomenų, sužinokite, kaip galite juos atnaujinti, su kuo susiekti, jeigu norite juos ištrinti, perskaitykite kas yra skundas ir prieštaravimas.

Bendrosios

BDAR suteikia Jums šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

  • susipažinti su asmens duomenimis (taip pat gauti duomenų kopiją) – BDAR 15 straipsnio tvarka;
  • ištaisyti asmens duomenis – BDAR 16 straipsnio tvarka;
  • ištrinti asmens duomenis – BDAR 17 straipsnio tvarka;
  • apriboti duomenų tvarkymą – BDAR 18 straipsnio tvarka;
  • perkelti duomenis kitam duomenų valdytojui – BDAR 20 straipsnio tvarka.

Šias teises galite įgyvendinti susisiekę su asmens duomenų apsaugos pareigūnų arba pateikę prašymą adresu Rawlplug.

Teikiant prašymą arba susisiekus galime paprašyti pateikti papildomą informaciją, kad būtų galima patikrinti Jūsų tapatybę.

Skundas

Turite teisę pateikti skundą:

  • dėl atskirų „Rawlplug“ grupės bendrovių
  • dėl „RAWLPLUG S.A.“ Asmens duomenų apsaugos tarnybos vadovui, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, faks. 22 531 03 01, e. paštas kancelaria@puodo.gov.pl.

– jeigu manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame įstatymus.

Nesutikimas

Bet kada galite nesutikti, kad tvarkytume Jūsų duomenis (įskaitant profiliavimą) tiesioginės rinkodaros tikslams. Nesutikus, nutraukiame duomenų tvarkymų tam tikslui.

Dėl priežasčių, susijusių su Jūsų ypatinga padėtimi, galite bet kada nesutikti, kad tvarkytume Jūsų asmens duomenis (įskaitant profiliavimą), jeigu duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas arba viešasis interesas. Nesutikus, nustojame tvarkę Jūsų duomenis, nebent Jūsų duomenys gali būti tvarkomi dėl svarbių, teisės aktais pagrįstų pagrindų, kurie pagal teisės aktus yra viršesni už  Jūsų interesus, teises ir laisves; arba yra pagrindas pareikšti, vykdyti ar ginti mūsų teisinius reikalavimus.