Uprawnienia

Poznaj swoje prawa do przekazanych nam danych osobowych, sprawdź jak je zaktualizować, z kim skontaktować się jeśli chcesz je usunąć, przeczytaj czym jest skarga i sprzeciw.

Ogólne

RODO przyznaje Ci następujące prawa odnośnie dotyczących Twoich danych osobowych:

  • dostęp do danych osobowych (w tym uzyskanie kopii danych) – na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  • sprostowanie (poprawienie) danych osobowych – na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  • usunięcie danych osobowych – na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  • ograniczenie przetwarzania – na zasadach określonych w art. 18 RODO;
  • przeniesienia danych do innego administratora danych – na zasadach określonych w art. 20 RODO.
  • sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Z powyższych praw możesz korzystać poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych lub składając wniosek na adres Rawlplug.

Przy składaniu wniosku lub podczas kontaktu możemy prosić o podanie dodatkowych informacji, umożliwiających nam weryfikację Twojej osoby.

Skarga

Masz prawo wnieść skargę: w przypadku poszczególnych spółek z Grupy Rawlplug, organ właściwy do przyjęcia skargi znajdziesz na stronie: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en#member-pl

– jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza prawo.

Sprzeciw

W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po wniesieniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw w dowolnym momencie wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes albo interes publiczny. W razie wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa powinny być nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności; lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.