Tvarkymas

Pasitikrinkite, kaip tvarkome Jūsų duomenis ir kam jie mums reikalingi bei kam mums būtinas Jūsų sutikimas. Taip pat būtina sužinokite, kaip atšaukti sutikimą.

Duomenų valdytojas

Jūsų duomenų valdytojas gali būti viena iš „Rawlplug“ grupei priklausančių bendrovių:

 • Rawlplug S.A., Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polska;
 • Koelner Rawlplug IP sp. z o.o., Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polska;
 • Rawlplug Ltd, Skibo Drive, Thornliebank Industrial Estate, Glasgow G46 8JR, United Kingdom;
 • Koelner Deutschland GmbH, Gmünder Str 65, 73614 Schorndorf, Deutschland;
 • Stahl GmbH, Lutherstrasse 54, 73614 Schorndorf, Deutschland;
 • Rawlplug France SAS, Bâtiment DC6, ZAC de la Feuchère 16, rue Jean Mermoz, 77290 Compans, France;
 • Rawl Scandinavia AB, Baumansgatan 4, 593 32 Västervik, Sverige;
 • Rawlplug Ireland Ltd, Unit 10, Donore Business Park, Donore Road, Drogheda, Co Louth, Ireland;
 • Rawlplug Ireland Export Ltd, Unit 10, Donore Business Park, Donore Road, Drogheda, Co Louth, Ireland;
 • Rawlplug Portugal, Lda, Business Park Maia, Rua Eng Frederico Ulrich 3110, B1, PT – 4470-605 Maia, Portugal;
 • Koelner CZ s.r.o,  Komerční Park Tulipan, Palackého 1154/76A (hala T3), 702 00 Ostrava-Přívoz, Česká republika;
 • KOELNER Slovakia s.r.o., Dlhá 95, 010 09 Žilina, Slovensko;
 • Koelner Hungária Kft., Jedlik Ányos u. 34, 2330 Dunaharaszti, Magyarország;
 • UAB Koelner Vilnius, Žarijų g. 2, LT-02300, Vilnius, Lietuva;

Kai kuriais atvejais bendras duomenų valdytojas yra „Rawlplug S.A.“, kurios būstinė yra Vroclave, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław.

Tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Jūsų asmens duomenis renkame tiksliai apibrėžtiems tikslams, ypač:

 • paruošti, sudaryti ir vykdyti mus siejančią sutartį;
 • vykdyti mums taikomas teisines prievoles;
 • pareikšti, vykdyti arba apginti mūsų reikalavimus;
 • rengti suvestines, analizes, statistiką;
 • tiesioginei rinkodarai;
 • vykdyti su pardavimu susijusias paslaugas;
 • valdyti pardavimą, įskaitant klientų aptarnavimą ir mokumo analizę;
 • valdyti pardavimą „Rawlplug“ grupėje;
 • pristatyti tinklalapius ir jų turinį bei suteikti galimybę naudotis jų funkcijomis ir turiniu.

Rinkdami asmens duomenis pranešame, kokiam tikslui ir kokiu teisiniu pagrindu renkame ir tvarkome asmens duomenis.

Tvarkomų duomenų kategorijos

Tvarkome šių kategorijų asmenų asmens duomenis:

 • darbuotojų ir bendradarbių;
 • klientų;
 • asmenų, su kuriais mus sieja kokios nors sutartys (pvz., nekilnojamojo turto nuomos, pardavimo ir pan.);
 • asmenų, lankančių mūsų tinklalapį, įskaitant registruotus vartotojus.

Asmens duomenis tvarkome laikydamiesi BDAR ir sutarčių.

Sutikimas ir jo atšaukimas

Jeigu Jūsų asmens duomenims tvarkyti tam tikram tikslui būtinas Jūsų sutikimas (apie tai Jums pranešama), suteikus tokį sutikimą, galima jį bet kada atšaukti, bet tai nedaro įtakos sutikimu pagrįsto Jūsų duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.