Spracúvanie

Prečítajte si, ako spracujeme Vaše údaje, na čo nám budú potrebné, a na aké účely potrebujeme Váš súhlas. Zistite tiež, ako odvolať svoj súhlas.

Správca

Správcom Vašich osobných údajov môže byť jedna zo spoločností patriacich do Skupiny Rawlplug:

 • Rawlplug S.A., Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Poľsko;
 • Koelner Rawlplug IP sp. z o.o., Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Poľsko;
 • Koelner Polska Sp. z o.o., u Kwidzyńska 6c, Wrocław 51-416, Poľsko;
 • Koelner – Inwestycje Budowlane Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 6, Wrocław 51-416, Poľsko;
 • Rawlplug Ltd, Skibo Drive, ThornliebankIndustrialEstate, Glasgow G46 8JR, Veľká Británia;
 • Koelner Deutschland GmbH, Lutherstr. 54, 73614 Schorndorf, Nemecko;
 • RAWL France SAS, ZI Mitry-Compans, 12-14 RueMarcSeguin, 77290 Mitry-Mory, Francúzsko;
 • RawlScandinavia AB, Baumansgatan 4, 593 32 Västervik, Švédsko;
 • Rawlplug Ireland Ltd, Unit 10 Donore Business Park, Donore Road Drogheda, Co Louth, Írsko;
 • Koelner CZ s.r.o, Komerční Park Tulipan, Palackého 1154/76A (hala T3), 702 00 Ostrava-Přívoz, Česká republika;
 • KOELNER Slovakia, s.r.o., Dlhá 95, 010 09 Žilina, Slovensko;
 • Koelner HungáriaKft., JedlikÁnyos u. 34, 2330 Dunaharaszti, Maďarsko;
 • UAB Koelner Vilnius, Žarijų g. 2, LT-02300, Vilnius, Litva;

V niektorých prípadoch je spoločným správcom Rawlplug S.A. so sídlom vo Vroclave, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław.

Ciele a právne základy na spracovanie

Vaše osobné údaje zhromažďujeme na mnohé konkrétne účely, a to najmä na:

 • prípravu, uzatvorenie a plnenie zmluvy, ktorá nás viaže;
 • plnenie všetkých právnych záväzkov, ktoré sú pre nás záväzné;
 • stanovenie, obhajovanie a uplatnenie našich pohľadávok;
 • vytváranie výkazov, analýz, štatistík;
 • priamy marketing;
 • realizáciu služieb súvisiacich s predajom;
 • riadenie predaja vrátane služieb zákazníkom a analýzy platobnej schopnosti;
 • riadenie predaja v Skupine Rawlplug
 • prezentáciu webových stránok, ich obsahu a umožnenie využitia ich funkcií a obsahu.

Pri zhromažďovaní osobných údajov informujeme, na aký účel a na akom základe zbierame a spracúvame osobné údaje.

Kategórie spracovaných údajov

Spracovávame osobné údaje týchto kategórií osôb:

 • pracovníkov a spolupracujúcich osôb;
 • zákazníkov;
 • osôb, ktoré sú s nami prepojené zmluvami (napr. nájom, predaj nehnuteľností atď.);
 • osôb používajúcich našu webovú stránku vrátane registrovaných používateľov;

Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a zmluvami.

Súhlas a jeho odvolanie

Ak sa vyžaduje Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na konkrétny účel (budete o tom informovaní), po jeho udelení ho môžete kedykoľvek odvolať, avšak neovplyvní zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov vykonaného pred odvolaním súhlasu.