Duomenų perdavimas

Sužinokite, kam pagal įstatymą galime perduoti Jūsų duomenis ir kokiais atvejais tai leidžiama bei kodėl kartais privalome tai daryti.

Kam gali būti perduodami Jūsų duomenys?

Jūsų asmens duomenis galime perduoti, atsižvelgdami į situaciją:

 1. duomenų tvarkytojams (mūsų vardu duomenis tvarkantiems subjektams), kurie mūsų užsakymu atlieka tam tikrus veiksmus:
  1. mūsų agentams, prekybos atstovams ir kitiems subjektams, kurie tarpininkauja parduodant mūsų prekes arba paslaugas, pvz., gamybos įmonėms;
  2. subjektams, kurie teikia mums rinkodaros paslaugas;
  3. subjektams, kurie prižiūri mūsų nuotolines informacines sistemas prižiūrintiems arba teikia mums nuotolines informacines priemones ir išteklius;
  4. subrangovas, padedantiems mums vykdyti sutartis, pvz., vežėjams, muitinės tarpininkams;
  5. subjektams, kurie teikia mums konsultavimo, audito, teisės, mokesčių, buhalterinės apskaitos paslaugas;
 2. kitiems duomenų valdytojams (duomenų gavėjams), kurie tvarko duomenis savo vardu:
  1. mūsų agentams, prekybos atstovams ir kitiems subjektams, kurie tarpininkauja parduodant mūsų prekes arba paslaugas, pvz., gamybos įmonėms – jų atlyginimams apskaityti;
  2. kurjerių arba pašto paslaugas teikiantiems subjektams;
  3. mokėjimo paslaugas teikiantiems subjektams – mokėjimams Jums arba iš Jūsų atlikti;
  4. kreditorių reikalavimus perimantiems subjektams – jeigu jiems perleidžiami pradelsti kreditorių reikalavimai;
  5. kreditingumo įmonėms, valstybės, teismo, teritorinės savivaldos institucijoms – visuotinai galiojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka;
  6. „Rawlplug“ grupės subjektams.

Šiuo metu planuojame perduoti Jūsų asmens duomenis kai kuriais atvejais už EEE (Europos Sąjungos, Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino) ribų tik „Rawlplug“ grupės subjektams ar grąžindami Jums tiek, kiek tai leidžiama pagal visuotinai galiojančius teisės aktus ir laikantis atitinkamų apsaugos priemonių.