Överföring av uppgifter

Kontrollera till vem vi enligt lagen får skicka dina uppgifter, i vilka situationer det är tillåtet samt varför vi ibland måste göra det.

Vart kan dina uppgifter skickas?

Beroende på situation kan dina personuppgifter överföras till:

 1. databehandlingsadministratörer (enheter som behandlar uppgifterna å våra vägnar) i samband med att de utför vissa aktiviteter å våra vägnar:
  1. våra agenter, samarbetande försäljningsrepresentanter och andra enheter som fungerar som mellanhänder i försäljningen av våra varor eller tjänster, t ex produktionsanläggningar;
  2. enheter som tillhandahåller oss marknadsföringstjänster;
  3. enheter som hanterar våra teleinformationssystem eller tillhandahåller teleinformationsverktyg och IKT-resurser till oss,
  4. underleverantörer som stödjer oss i att genomföra kontraktet, t ex transportörer, tullmyndigheter;
  5. enheter som tillhandahåller oss rådgivnings-, konsultations- och bokförings- och revisionstjänster samt juridisk hjälp och skattehjälp.
 2. andra dataadministratörer (datamottagare) som behandlar data för egen räkning:
  1. våra agenter, samarbetande försäljningsrepresentanter och andra hjälpenheter eller mellanhänder, t.ex. produktionsanläggningar – i syfte att avräkna deras ersättningar;
  2. enheter som bedriver bud- eller postverksamhet;
  3. enheter som bedriver betalningsverksamhet – för att genomföra betalningar till eller från dig;
  4. enheter som köper fordringar – i händelse av att förfallna fordringar säljs till dessa enheter;
  5. företagsinformationskontor, statliga myndigheter, domstolsmyndigheter, lokala förvaltningsorgan – i enlighet med de principer som föreskrivs i allmänt gällande lagstiftning.
  6. företag som ingår i Rawlplug-koncernen.

För närvarande planerar vi att endast överföra dina personuppgifter till enheter som ingår i Rawlplug-koncernen eller tillbaka till dig, vilket i vissa fall  innebär att personuppgifterna skickas till länder utanför EES (EU-länder, Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein), i den utsträckning som tillåts enligt allmänt tillämplig lagstiftning, samtidigt som lämpliga skyddslösningar upprätthålls.