BDAR

Sužinokite BDAR prielaidos ir ką tai reiškia Jums, kas yra duomenų valdytojai ir tvarkytojai, kokios yra mūsų pareigos Jums ir kas yra duomenų saugumas.

Kam reikalingas BDAR?

BDAR reglamentuoja asmens duomenų apsaugą visoje Europos Sąjungoje ir jos prielaida yra kiek įmanoma labiau suvienodinti atskirų valstybių narių teisės aktus. Tai sukuria naujas fizinių asmenų teises ir naujas duomenų valdytojų pareigas.

Asmens duomenų valdytojas

Asmens duomenų valdytojas yra subjektas, kuris sprendžia asmens duomenų tvarkymo tikslus ir būdus.

Duomenų tvarkytojas

Duomenų valdytojas turi teisę savo vardu paveisti atlikti kai kuriuos veiksmus, kuriuos atliekant gali būti tvarkomi asmens duomenys. BDAR nurodyti elementai, kurie būtini duomenų tvarkytojo ir duomenų valdytojo sutartyje.

Pagrindiniai principai

Duomenų valdytojui tvarkant asmens duomenis būtina atitikti pagrindinius principus: teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo; tikslo apribojimo; duomenų kiekio mažinimo; tikslumo; saugojimo trukmės apribojimo; vientisumo ir konfidencialumo bei atskaitomybės.

Duomenų tvarkymo teisėtumą lemia BDAR straipsnyje nurodyti tvarkymo pagrindai. Tokių pagrindų pavyzdys yra: aiškus duomenų subjekto sutikimas; sutartis; teisinių prievolių vykdymas.

Duomenų saugumas

Kiekvienas duomenų valdytojas privalo patikrinti, ar jo taikomos organizacinės ir techninės priemonės užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą. Asmens duomenų saugumas gali būti užtikrinamas: įdiegus pseudonimų suteikimą ir duomenų šifravimą. Atsižvelgiant į tvarkymo rūšį, duomenų valdytojas gali būti įpareigotas įvertinti numatomų operacijų padarinius asmens duomenų saugumui.

Informavimo pareiga

Duomenų valdytojas gali būti įpareigotas informuoti duomenų subjektus apie įvairius asmens duomenų tvarkymo atvejus. Informaciją būtina teikti paprasta ir suprantama kalba.

Parsisiųsti informacinius dokumentus, skirtus atskiroms asmenų kategorijoms.

ŽIŪRĖTI DOKUMENTUS

Dokumentai ir sertifikavimas

Toliau rasite pagrindinius dokumentus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu. Asmens duomenų valdytojas turi galimybę gauti sertifikatą, patvirtinantį, kad duomenys tvarkomi teisėtai. Sertifikatus išduoda nepriklausomos sertifikavimo įstaigos. Taip pat numatomos kitos priemonės, užtikrinančios asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, pvz., patvirtinti elgesio kodeksai.

Susipažinkite su mūsų Privatumo ir saugumo politika.