Privatumo ir saugumo politika

2018 m. gegužės 25 d. (2022 m. balandžio 14 d. versija Nr. 6)

Gerbiamas Vartotojau, Gerbiama Vartotoja,

 

Tinklalapis rodo.rawlplug.com („Tinklalapis“) – tai  Rawlplug S.A., kurios bustine yra Vroclave, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Lenkija („Rawlplug“) teikiama paslauga mūsų klientams, jeigu Tinklalapyje aiškiai nenurodoma kitaip. „Rawlplug“ įsipareigoja saugoti Jūsų privatumą ir užtikrinti visos „Rawlplug“ pateiktos svarbiausios informacijos saugumą. Visi duomenys, kuriuos „Rawlplug“ renka Tinklalapyje, naudojami vadovaujantis visuotinai galiojančiais taikytinais teisės aktais, įskaitant 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamentą Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „BDAR“).

1. KAS YRA DUOMENŲ VALDYTOJAS?

Visų Tinklalapyje surinktų asmens duomenų valdytojas yra „Rawlplug“.

Bet kada galite su mumis susisiekti mūsų tvarkomų asmens duomenų klausimais.

„Rawlplug“ kontaktiniai duomenys: Rawlplug S.A., kurios bustine yra Vroclave, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Lenkija, Rawlplug

 

Šiuo interneto adresu rasite išsamią informaciją apie mūsų tvarkomus asmens duomenis ir taikomas apsaugos priemones bei Jūsų teisės ir kaip jomis pasinaudoti: gdpr.rawlplug.com

„Rawlplug“ yra „Rawlplug“ grupės dalis, kurią šios Politikos reikmėms taip pat sudaro šios bendrovės:

 • Rawlplug S.A., Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Lenkija;
 • Koelner Rawlplug IP sp. z o.o., Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Lenkija;
 • Koelner Polska Sp. z o.o., u Kwidzyńska 6c, Wrocław 51-416, Lenkija;
 • Koelner- Inwestycje Budowlane Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 6, Wrocław 51-416, Lenkija;
 • Rawlplug Ltd, Skibo Drive, Thornliebank Industrial Estate, Glasgow G46 8JR, Didžioji Britanija;
 • Koelner Deutschland GmbH, Lutherstr. 54, 73614 Schorndorf, Vokietija;
 • Rawlplug France, Batiment DC6, ZAC de la Feuchère, 16, rue Jean Mermoz, 77290 Compans, Prancūzija;
 • Rawlplug Middle East FZE, P.O. Box 261024, Jebel Ali Free Zone, Dubai, JAE;
 • Rawlplug Building & Construction Material Trading (L.L.C.),Al Qouz Industrial Area 3, 22 ND Street, Compound 81, P. O. Box 261024 Dubai, JAE;
 • Rawl Scandinavia AB, Baumansgatan 4, 593 32 Västervik, Švedija;
 • Rawlplug Ireland Ltd, Unit 10 Donore Business Park, Donore Road Drogheda, Co Louth, Airija;
 • Koelner CZ s.r.o, Komerční Park Tulipan, Palackého 1154/76A (hala T3), 702 00 Ostrava-Přívoz, Čekija;
 • KOELNER Slovakia s.r.o., Dlhá 95, 010 09 Žilina, Slovakija;
 • Koelner Hungária Kft., Jedlik Ányos u. 34, 2330 Dunaharaszti, Vengrija;
 • UAB Koelner Vilnius, Žarijų g. 2, LT-02300, Vilnius, Lietuva;
 • Koelner Ukraine LLC, vul. Naukova 3a, 79060 Lviv, Ukraina;
 • Koelner Trading KLD LLC, ul. Dzerzhinskogo 219, 236034 Kaliningrad, Rusija;
 • Rawlplug Singapore Pte. Ltd., 25B, Loyang Crescent, Block 302, #04-11, Loyang Offshore Supply Base, Sinagpore 506817 #05-34, Singapūras;
 • Rawlplug Shanghai Trading Co. Ltd., 1/F, Building 1 No.251 Yaohua Rd, Shanghai Free Trade Zone, Kinija;
 • Rawlplug Inc., Trust Center 1209 Orange St. New Castle, Delaware DE 19801, Jungtinės Amerikos Valstijos;

toliau – „Rawlplug grupė“.

2. KOKIEMS DUOMENIMS TAIKOMA ŠI POLITIKA?

Ši politika taikoma visai informacijai, kurią renka „Rawlplug“, įskaitant asmens duomenis:

 • Tinklalapyje;
 • paštu, SMS ar kitais elektroninio susirašinėjimo tarp Jūsų ir Tinklalapio būdais;
 • iš Tinklalapio parsisiunčiamomis mobiliosiomis ir kompiuterio taikomosiomis programomis, kurios sudaro Jūsų sąveikos su Tinklalapiu sistemą, nepagrįstą interneto naršyklėmis;
 • Jums naudojantis trečiųjų asmenų tinklalapiuose pateikiama reklamine medžiaga ir taikomosiomis programomis arba šių asmenų teikiamomis paslaugomis, jeigu taikomosiose programoje arba reklaminėje medžiagoje pateikiama nuoroda į šią politiką.

Politika netaikoma informacijai, kuri surinkta:

 • „Rawlplug“ neprisijungus arba bet kokiomis kitomis priemonėmis, įskaitant kitus „Rawlplug“ arba trečiųjų asmenų (įskaitant „Rawlplug“ dukterines arba asocijuotas bendroves) tvarkomus tinklalapius); arba
 • bet kurių trečiųjų asmenų (įskaitant „Rawlplug“ dukterines arba asocijuotas bendroves), naudojant Tinklalapyje skelbiamą taikomąją programą ar turinį (įskaitant rinkodaros) arba per Tinklalapį.

Prašome susipažinti su šia politika, kad suprastumėte „Rawlplug“ taikomą informacijai apie Jūsų asmenį, įskaitant asmens duomenis, politiką ir praktiką. Jeigu nesutinkate su „Rawlplug“ taikoma politika ir praktika, privalote nedelsdami išeiti iš Tinklalapio. Nuo apsilankymo Tinklalapyje ar jo naudojimo pradžios sutinkate su šia privatumo politika ir Tinklalapyje surinktų asmens duomenų tvarkymu. Vadovaujantis tolimesniu 12 skyriumi, šią politiką „Rawlplug“ gali bet kada pakeisti. Kad bet kokį pakeitimą būtų galima taikyti vartotojui, būtinas aiškus jo sutikimas. Savo sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu, pasirinkdami atitinkamą kvadratėlį puslapio apačioje. Atšaukus sutikimą, negalėsite lankytis ir naudotis Tinklalapiu, tačiau tai nedaro įtakos „Rawlplug“ asmens duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.

Šioje politikoje vartojama apibrėžtis „asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti; fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

3. ASMENYS IKI 16 METŲ AMŽIAUS

Tinklalapis nėra skirtas naudoti asmenims iki 16 metų amžiaus. Niekas, kas nėra sulaukęs šio amžiaus, negalima teikti jokios informacijos per Tinklalapį ar skelbti jos Tinklalapyje.  „Rawlplug“ tyčia nerenka asmenų iki 16 metų amžiaus asmens duomenų. Jeigu Jums yra amžiau nei 16 metų, negalite naudoti ir perduoti per Tinklalapį jokios informacijos, naudotis kokiu nors interaktyviu turiniu, taip pat skelbti Tinklalapyje viešus komentaru, teikti kokius nors asmens duomenis „Rawlplug“, ypač vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, sisteminį ar vartotojo vardą. Jeigu paaiškėtų, kad „Rawlplug“ surinko ar gavo kokius nors asmens iki 16 metų amžiaus asmens duomenis be jo teisėtų globėjų sutikimo ir žinios, „Rawlplug“ nedelsiant ištrins tokius asmens duomenis. Įtarus, kad „Rawlplug“ turi tokių asmens duomenų, prašome susisiekti su „Rawlplug“.

4. „RAWLPLUG“ RENKAMA INFORMACIJA

„Rawlplug“ nerenka jokios informacijos apie Jūsų asmenį, išskyrus atvejus, kad tokią informaciją pateikiate patys, taip pat naudodami Tinklalapį. Vis dėlto „Rawlplug“ turi teisę rinktis informaciją apie Tinklalapio naudojimo būdą. Dėl to „Rawlplug“ gali rinkti ir tvarkyti ypač šiuos asmens duomenis:

 • kontaktinius ir identifikacinius duomenis, kaip antai vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, identifikavimo ar mokesčių mokėtojo kodą (pvz., asmens kodą, asmens tapatybės kortelės numerį);
 • su mokėjimais susijusius duomenis, kaip antai mokėjimo kortelės turėtojo vardą ir pavardę, mokėjimo kortelės numerį, mokėjimo kortelės galiojimo datą, banko sąskaitos numerį;
 • Jūsų pateikiamus duomenis, kai pildote Tinklalapyje skelbiamas formas, kaip antai duomenis, būtinus vartotojo paskyrai sukurti, prekėms pirkti ar „Rawlplug“ paslaugoms teikti, naujienlaiškiui prenumeruoti, informacijai skelbti. „Rawlplug“ taip pat gali prašyti pateikti papildomus asmens duomenis Jums dalyvaujant skatinimo akcijose, taip pat pranešant apie problemas su Tinklalapiu.
 • Prisijungimo vardą ir prieigos duomenis, kaip antai paskyros Tinklalapyje vartotojo vardą ir slaptažodį, socialinių tinklų paskyrų duomenis.
 • „Rawlplug“ gautus duomenis iš kompiuterio, mobiliojo telefono ar kito įrenginio, kuriuo gaunate prieigą prie Tinklalapio, įskaitant IP adresą, vietą ir laiką.
 • „Rawlplug“ gautus duomenis Jums lankantis Tinklalapyje, kaip antai publikacijų turinys arba nuotraukos.

„Rawlplug“ taip pat gali rinkti kitą informaciją, kuri nėra asmens duomenys, kaip antai organizacinio vieneto, kuriam atstovaujate kontaktinius ir verslo duomenis, duomenis apie naudojamą naršyklę, įrenginį, operacinę sistemą ar lankomų puslapių istoriją, informaciją apie kito vartotojo profilio aplankymą ir pan.

„Rawlplug“ renka šią informaciją, įskaitant asmens duomenis:

 • tiesiogiai iš Jūsų ir Jums sutikus,
 • automatiškai, Jums naudojantis Tinklalapiu. Šiuo būdu surinkta informacija, ypač apie Tinklalapio naudojimo būdą, įskaitant IP adresus, slapukų, „web beacons“ ir kitų stebėjimo technologijų surinktą informaciją.

Kitiems tikslams nei vykdyti teisine prievoles renkami asmens duomenys gali būti profiliuojami, arba automatizuotu būdu analizuojami siekiant numatyti Jūsų pomėgius arba būsimą elgseną (pvz., siekiant pritaikyti Tinklalapio turinį arba Jums siunčiamą rinkodaros medžiagą).

„Rawlplug“ surinkta informacija taip pat gali būti naudojama vertinti, plėtoti ir tobulinti „Rawlplug“ siūlomas prekes ir paslaugas.

Jeigu taikytina, taip pat galite „Rawlplug“ teikti informaciją, kuri skelbiama arba rodoma Tinklalapyje, arba pateikiama kitiems Tinklalapio lankytoms ar tretiesiems asmenims (toliau kartu – „Vartotojų informacija“). Vartotojų informacija apie Jūsų asmenį skelbiama arba teikiama tretiesiems asmenims tik Jūsų reikalavimu ir rizika. Vis dėlto privalote suprasti, kad jokios apsaugos priemonės nėra idealios. Be to, „Rawlplug“ neturi galimybės kontroliuoti kitų Tinklalapio vartotojų ar trečiųjų asmenų, kuriems nusprendžiame perduoti Vartotojų informaciją, veiklos. Dėl to „Rawlplug“ neužtikrina, kad Vartotojų informacija nebus rodoma neįgaliotų asmenų.

Tinklalapyje Jūsų skelbiamos kokios nors nuotraukos su Jūsų atvaizdu reiškia sutikimą, kad „Rawlplug“ naudotų šį atvaizdą Tinklalapyje (pvz., avatarą).

„Rawlplug“ gali reikalauti konkrečių asmens duomenų, kad galėtų teikti kai kurias per Tinklalapį pasiekiamas paslaugas. Jeigu nepateiksite tokių duomenų, negalėsite „Rawlplug“ siųsti prašymo, kad „Rawlplug“ teiktų paslaugas, todėl  nebus galima sudaryti tokių paslaugų teikimo sutarties.

„Rawlplug“ taip pat renka Jūsų duomenis „Rawlplug ID“ reikmėms – (i) tai yra bendrojo prisijungimo sistema (SSO), naudojama jungiantis prie „Rawlplug“ internetu pasiekiamų paslaugų ir funkcijų, kuri leidžia „Rawlplug ID“ registruotą paskyrą turintiems vartotojams (registravus paskyrą kuriame nors „Rawlplug“ arba „Rawlplug ID“ skirtame tinklalapyje) saugiai jungtis prie kitų internetu teikiamų „Rawlplug“ paslaugų, kurioms naudotis būtina turėti registruotą vartotojo paskyrą, taip pat (ii) vartotojų, kurie naudojasi internetu teikiamomis „Rawlplug“ paslaugomis neregistravę tam skirtos paskyros, duomenų bazė.

„Rawlplug ID“ saugo įrašus apie asmens duomenis, kuriuos „Rawlplug“ būtina tvarkyti, kad teiktų paslaugas per Tinklalapį, taip pat vykdyti kitas sutartis, kurias vartotojas sudarė Tinklalapyje ar naudodamasis juo. Informacija apie atskiras paslaugas ar sutartis galima rasti Tinklalapyje arba atitinkamose „Rawlplug“ interneto svetainėse, skirtose atskiroms paslaugoms. „Rawlplug ID“ leidžia vartotojui valdyti vartotojo asmens duomenis, su „Rawlplug“ sudarytas naudojant „Rawlplug ID“ sutartis, taip pat įgyvendinti BDAR numatytas teises.

5. AUTOMATINIO DUOMENŲ RINKIMO TECHNOLOGIJOMIS „RAWLPLUG“ RENKAMA INFORMACIJA

Naršant ir naudojantis Tinklalapiu „Rawlplug“, naudodamas automatinio duomenų rinkimo technologijas, gali rinkti tam tikrą informaciją, įskaitant asmens duomenis, apie Jūsų naudojamą įrangą, žiūrimus tinklalapius ir naudojimo modelius, įskaitant:

 • duomenis apie Jūsų lankymąsi Tinklalapyje, kaip antai judėjimas Tinklalapyje, vietos nustatymo įrašai ir kitus ryšių ir pradinius duomenis, kuriuos skelbiate ir naudojate Tinklalapyje;
 • informaciją apie kompiuterį ir interneto ryšį, įskaitant IP adresą, operacinės sistemos ir interneto naršyklės tipą.

Ši informacija padeda „Rawlplug“ tobulinti Tinklalapio funkcijas ir teikti geresnes ir labiau personalizuotas paslaugas, taip pat suteikia „Rawlplug“ galimybę:

 • įvertinti gavėjų kiekį ir Tinklalapio naudojimo modelius;
 • kaupti informaciją apie Jūsų pomėgius, kad būtų galima Tinklalapį pritaikyti pagal individualius poreikius;
 • paspartinti vartotojų informacijos paiešką;
 • atpažinti Jūsų asmenį grįžus į Tinklalapį.

6. SLAPUKAI

Slapukai (cookies) – teksto failas, kuriame yra nedidelis kiekis informacijos, įrašomos į Jūsų įrenginį, kai lankotės interneto puslapyje. Kiekvieną kitą kartą lankantis puslapyje, slapukai siunčiami atgal į puslapį, iš kurio buvo įrašyti. Slapukai yra labai naudingi, nes leidžia atpažinti Jūsų įrenginį. Daugiau informacijos apie slapukus galima rasti interneto puslapyje www.allaboutcookies.org arba www.youronlinechoices.eu

Slapukai atlieka daugybę funkcijų, pavyzdžiui, veiksmingą navigaciją tarp skirtingų svetainių, įsimena vartotojo pasirinkimus (pvz., kalbos parinktis), taip pat paprastai pagerina interneto svetainių naudojimo patogumą. Su jais puslapiuose rodoma reklama būna labiau pritaikyta pagal vartotojo pomėgius.

Slapukai gali būti dviejų rūšių: seanso ir ilgalaikiai, atsižvelgiant į tai, kaip ilgai saugomi kompiuteryje ar įrenginyje:

 • seanso slapukai saugomi interneto seanso laiką. Pašalinami iš karto, kai užveriama naršyklė.
 • ilgalaikiai slapukai lieka kompiuteryje ar įrenginyje ir užvėrus interneto naršyklę ir saugomi konkrečiame slapuke apibrėžtą laiką. Aktyvinami vartotojui apsilankius interneto puslapyje, iš kurio buvo gauti.

„Rawlplug“ nenaudoja slapukų komercinei informacijai rinkti ir parduoti tretiesiems asmenims.

Analitiniai slapukai

Analitiniai slapukai renka a informaciją apie tai, kaip vartotojai naudoja interneto puslapį, pavyzdžiui, kuriuose puslapiuose dažniausia lankosi arba ar gauna informaciją apie klaidas iš interneto puslapio. Juose nėra kaupiama informacija, kuria galima nustatyti vartotojo tapatybę. Visa slapukų kaupiama informacija yra bendrojo pobūdžio ir anoniminė. Jie naudojami interneto puslapio funkcionalumui gerinti.

Tinklalapyje naudojamos kelios analitinių slapukų rūšys, įskaitant „Google Analytics“.

„Google Analytics“ – tai „Google, Inc.“ teikiama analitinių įrankių paslauga. „Google Analytics“ sukuria slapuką, kurio tikslas yra įvertinti, kaip naudojama interneto svetainė, ir sukurti ataskaitas apie vartotojo aktyvumą. „Google“ saugo taip sukauptą informaciją Jungtinių Valstijų ir kitų šalių serveriuose. „Google“ gali perduoti šią informaciją tretiesiems asmenims, jeigu tai daryti įpareigoja teisės aktai, arba jeigu trečiasis asmuo tvarko šią informaciją „Google“ vardu. „Google“ nesieja Jūsų IP adreso su jokia „Google“ saugoma informacija. Naudodami Tinklalapį sutinkate su tokiais „Google“ informacijos tvarkymo būdais ir tikslu.

Šių slapukų naudojimui reikalingas aiškus jūsų sutikimas, kurį galite išreikšti naudodami Svetainės parinktis (slapukų reklamjuostę) arba naudojamos interneto naršyklės parinktis arba galite jų atsisakyti Google Analytics svetainėje: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

„Rawlplug“ taip pat naudoja slapukus kitiems tikslams, įskaitant:

 • Jūsų asmens tapatybei nustatyti jungiantis prie Tinklalapio. Tai padeda „Rawlplug“ teikti rekomenduojamus produktus, rodyti personalizuotą turinį, atpažinti Jus kaip „prime member“ (jeigu taikytina), taip pat suteikia galimybę, pavyzdžiui, naudotis specialiomis pirkimo parinktimis ir kitomis „Rawlplug“ teikiamomis skirtinėmis funkcijomis ir paslaugomis.
 • stebėti Jūsų parinktis, kuriomis naudojatės lankydamiesi Tinklalapyje.
 • stebėti pirkinių krepšelyje esančius daiktus.
 • išvengti neteisėto vartotojų aktyvumo.
 • saugumui stiprinti.
 • savo produktų tiesioginei rinkodarai.

Funkciniai slapukai

Funkciniai slapukai suteikia galimybę įsiminti Jūsų parinktis (pvz., vartotojo vardą, kalbą, regioną) ir teikti labiau personalizuotas paslaugas. Pavyzdžiui, svetainė gali pateikti orų prognozę regionui, kuriame yra vartotojas pagal slapuką, kuriame saugoma informacija apie regioną, kuriame esate. Šios rūšies slapukai gali būti naudojami įsiminti teksto, šrifto ir kitų svetainės elementų, kurie gali būti pritaikomi pagal asmenį, dydį. Taip pat gali būti naudojami prašomoms paslaugoms teikti, pvz., peržiūrėti vaizdo filmą. Šių slapukų renkama informacija gali būti anonimiška ir jais negalima sekti Jūsų aktyvumo kitose svetainėse.

Slapukų valdymas interneto naršyklėje

Šiuolaikinės interneto naršyklės suteikia galimybę imtis įvairių priemonių slapukų atžvilgiu, įskaitant galimybę peržiūrėti kompiuteryje ar įrenginyje sukauptus slapukus, juos trinti, blokuoti iš trečiojo asmens arba tik konkrečios svetainės gaunamus slapukus, leisti saugoti slapukus arba šalinti visus slapukus užvėrus naršyklę.

Atminkite, kad bet kokios individualios parinktys prarandamos pašalinus slapukus, įskaitant ir sprendimą atsisakyti slapukų saugojimo (opt-out), nes tam būtina gauti „opt-out“ slapuką. Pasirinkus visiškai blokuoti slapukus, daugelis svetainių tinkamai neveiks ir neliks dalies funkcijų.

Toliau pateikiamose nuorodose pateikiama informacija apie populiariausių interneto naršyklių slapukų valdymą:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Opera:
https://help.opera.com/en/presto/browser-behavior/#cookies

Safari:
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Safari iOS:
https://support.apple.com/en-gb/HT201265

Android:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Trečiųjų asmenų ir kitų stebėsenos technologijų naudojami slapukai

Kai kurį Tinklalapyje skelbiamą turinį ar taikomąsias programas (įskaitant reklamą) gali teikti tretieji asmenys, įskaitant reklamos davėjais, reklamos tinklai, reklamos serveriai, turinio ir taikomųjų programų tiekėjai. Šie tretieji asmenys gali naudoti tik pačius slapukus arba kartu su „web beacons“ ar kitomis stebėsenos technologijomis, kad rinktų informaciją apie Jus, kai lankotės Tinklalapyje. Šių trečiųjų asmenų renkama informacija gali būti siejama su asmens duomenimis arba sudaryti asmens duomenis, susijusius su aktyvumu tinkle per tam tikrą laiką ir įvairiose svetainėse arba interneto paslaugomis. Šie asmenys gali naudoti šią informaciją teikti kryptingą reklamą ar kitą tokio pobūdžio turinį.

„Rawlplug“ jokiu būdu nekontroliuoja trečiųjų asmenų ir nedaro įtakos jų naudojamoms stebėsenos technologijoms ir jų naudojimo būdui. Kilus kokių nors klausimų, būtina tiesiogiai susisiekti su atsakingu tiekėju.

7. INFORMACIJOS TVARKYMAS

„Rawlplug“ naudoja surinkta informaciją Tinklalapyje pasiekiamoms paslaugoms teikti ir Tinklalapiui suasmeninti. „Rawlplug“ gali naudoti šią informaciją susisiekti su Jumis. Iš Jūsų surinkta informacija suteikia galimybę pranešti Jums apie pagrindines Tinklalapio funkcijas ir jų pakeitimus bei naudojama statistikos analizei, siekiant pagerinti Jums siūlomų paslaugų kokybę.

„Rawlplug“ gali tvarkyti surinktą informaciją, išskyrus asmens duomenis, vykdomos ūkinės veiklos tikslams, ypač:

 • pateikti Tinklalapį ir jo turinį bei sudaryti galimybę naudotis Tinklalapio funkcijomis ir jo turiniu;
 • parengti, sudaryti ir vykdyti Jūsų ar organizacinio vieneto, kuriam atstovaujate, ir „Rawlplug“ paslaugų teikimo elektroniniu būdu sutartis;
 • kurti ir valdyti Jūsų vartotojo paskyras;
 • vykdyti, saugoti ir stebėti užsakymus, mokėjimus, grąžinamas prekes, reklamacijas, nuolaidas ir pan.;
 • nagrinėti ir atsakyti į Jūsų klausimus, prašymus ir paraiškas;
 • susisiekti su Jumis įvairiais susisiekimo kanalais;
 • skelbti Jūsų siunčiamas produktų ir paslaugų recenzijas;
 • vykdyti teisės aktų numatytas prievoles, įskaitant apsaugą nuo neteisėtų sandorių ir jų prevenciją, reklamacijų valdymą ir saugumo tinkle stiprinimą;
 • kontroliuoti, kaip Jūs vykdote visas teisės aktų bei „Rawlplug“ politikos ir kitų taisyklių numatytas pareigas; „Rawlplug“ teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ir apginti, įskaitant reikalavimų Jums perleidimą;
 • kurti suvestines, analizes ir statistiką, siekiant vykdyti, įvertinti ir gerinti „Rawlplug“ ūkinę veiklą, prekes, paslaugas (įskaitant naujų produktų ir paslaugų plėtojimą; komunikacijos valdymą; reklamos ir rinkodaros veiksmingumo nustatymą ir valdymą; tinklalapiuose ir taikomosiose programose siūlomų produktų ir paslaugų analizę; Tinklalapio ir taikomųjų programų valdymą);
 • tiesioginei rinkodarai;
 • sudaryti ir vykdyti paslaugų teikimo arba prekių pardavimo ir pristatymo sutartis;
 • įgyvendinti kitus tikslus, kuriems renkama informacija;
 • kitiems tikslams ir kitais būdais, „Rawlplug“ nurodytais renkant informaciją;
 • visiems kitiems tikslams Jums sutikus.

Visa ši informacija gali būti profiliuojama, arba automatizuotu būdu analizuojami Jūsų duomenys, siekiant numatyti Jūsų pomėgius arba būsimą elgseną (pvz., siekiant pritaikyti Tinklalapio turinį arba Jums siunčiamą rinkodaros medžiagą).

Jūsų asmens duomenis „Rawlplug“ renka šiems tikslams:

TikslasAsmens duomenysTeisinis pagrindasTrukmė
pateikti Tinklalapį ir jo turinį bei sudaryti galimybę naudotis Tinklalapio funkcijomis ir jo turiniu
 • Duomenys, gauti iš Tinklalapyje naršyti naudojamų įrenginių: IP adresas, vieta ir laikas.
 • Duomenys, gauti naršant Tinklalapyje: skelbiamas turinys, nuotraukos.
BDAR 6 str. 1 d. a p. – sutikimaslankantis Tinklalapyje ir jį palikus
parengti, sudaryti ir vykdyti Jūsų ar organizacinio vieneto, kuriam atstovaujate, ir „Rawlplug“ paslaugų teikimo elektroniniu būdu sutartis;
 • Kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys: vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, mokesčių mokėtojo kodas, identifikavimo numeris (pvz., asmens tapatybės kortelės numeris).
 • Su mokėjimais susiję duomenys: mokėjimo kortelės turėtojo vardas ir pavardė, mokėjimo kortelės numeris, mokėjimo kortelės galiojimo data, banko sąskaitos numeris.
 • Duomenys, gauti iš Tinklalapyje naršyti naudojamų įrenginių: IP adresas, vieta ir laikas.
 • Duomenys, gauti naršant Tinklalapyje: skelbiamas turinys, nuotraukos.
BDAR 6 str. 1 d. b p. – sutarties vykdymassutarties galiojimo ir atsiskaitymų jai pasibaigus laikotarpiu
kurti ir valdyti Jūsų vartotojo paskyrą;
 • Kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys: vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, mokesčių mokėtojo kodas, identifikavimo numeris (pvz., asmens tapatybės kortelės numeris).
 • Su mokėjimais susiję duomenys: mokėjimo kortelės turėtojo vardas ir pavardė, mokėjimo kortelės numeris, mokėjimo kortelės galiojimo data, banko sąskaitos numeris.
 • Prisijungimo vardas ir duomenys: vartotojo vardas, vartotojo paskyros slaptažodis, prieigos prie socialinių tinklų paskyrų duomenys.
 • Duomenys, gauti naršant Tinklalapyje: skelbiamas turinys, nuotraukos.
BDAR 6 str. 1 d. b p. – sutarties vykdymassutarties galiojimo ir atsiskaitymų jai pasibaigus laikotarpiu
vykdyti, saugoti ir stebėti užsakymus, mokėjimus, grąžinamas prekes, reklamacijas, nuolaidas ir pan.;
 • Prisijungimo vardas ir duomenys: vartotojo vardas
 • Kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys: vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, mokesčių mokėtojo kodas, identifikavimo numeris (pvz., asmens tapatybės kortelės numeris).
 • Su mokėjimais susiję duomenys: mokėjimo kortelės turėtojo vardas ir pavardė, mokėjimo kortelės numeris, mokėjimo kortelės galiojimo data, banko sąskaitos numeris.
BDAR 6 str. 1 d. b p. – sutarties vykdymassutarties galiojimo ir atsiskaitymų jai pasibaigus laikotarpiu
nagrinėti ir atsakyti į Šalies teikiamus klausimus, prašymus ir paraiškas;
 • Kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys: vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
 • Prisijungimo vardas ir duomenys: vartotojo vardas
BDAR 6 str. 1 d. b p. – sutarties vykdymassutarties galiojimo ir atsiskaitymų jai pasibaigus laikotarpiu
susisiekti su Jumis įvairiais susisiekimo kanalais;
 • Kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys: vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
 • Prisijungimo vardas ir duomenys: vartotojo vardas.
BDAR 6 str. 1 d. b p. – sutarties vykdymassutarties galiojimo ir atsiskaitymų jai pasibaigus laikotarpiu
skelbti Jūsų siunčiamas produktų ir paslaugų recenzijas;
 • Prisijungimo vardas ir duomenys: vartotojo vardas
 • Duomenys, gauti naršant Tinklalapyje: skelbiamas turinys, nuotraukos.
BDAR 6 str. 1 d. b p. – sutarties vykdymassutarties galiojimo ir atsiskaitymų jai pasibaigus laikotarpiu
vykdyti teisės aktų numatytas „Rawlplug“ prievoles, įskaitant apsaugą nuo neteisėtų sandorių ir jų prevenciją, reklamacijų valdymą ir saugumo tinkle stiprinimą;
 • Duomenys, gauti iš Tinklalapyje naršyti naudojamų įrenginių: IP adresas, vieta ir laikas.
 • Kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys: vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, mokesčių mokėtojo kodas, identifikavimo numeris (pvz., asmens tapatybės kortelės numeris).
 • Su mokėjimais susiję duomenys: mokėjimo kortelės turėtojo vardas ir pavardė, mokėjimo kortelės numeris, mokėjimo kortelės galiojimo data, banko sąskaitos numeris.
 • Duomenys, gauti naršant Tinklalapyje: skelbiamas turinys, nuotraukos.
BDAR 6 str. 1 d. c p. – teisinė prievolėPrievolei įvykdyti būtina laiką
kontroliuoti, kaip Jūs vykdote visas teisės aktų bei „Rawlplug“ politikos ir kitų taisyklių numatytas pareigas; „Rawlplug“ teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ir apginti, įskaitant reikalavimų Jums perleidimą;
 • Duomenys, gauti iš Tinklalapyje naršyti naudojamų įrenginių: IP adresas, vieta ir laikas.
 • Kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys: vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, mokesčių mokėtojo kodas, identifikavimo numeris (pvz., asmens tapatybės kortelės numeris).
 • Su mokėjimais susiję duomenys: mokėjimo kortelės turėtojo vardas ir pavardė, mokėjimo kortelės numeris, mokėjimo kortelės galiojimo data, banko sąskaitos numeris.
 • Duomenys, gauti naršant Tinklalapyje: skelbiamas turinys, nuotraukos.
BDAR 6 str. 1 d. f p. – teisėti interesaiIki sueina reikalavimų senatis
kurti suvestines, analizes ir statistiką, siekiant vykdyti, įvertinti ir gerinti „Rawlplug“ ūkinę veiklą, prekes, paslaugas (įskaitant naujų produktų ir paslaugų plėtojimą; komunikacijos valdymą; reklamos ir rinkodaros veiksmingumo nustatymą ir valdymą; tinklalapiuose ir taikomosiose programose siūlomų produktų ir paslaugų analizę; Tinklalapio ir taikomųjų programų valdymą);
 • Duomenys, gauti iš Tinklalapyje naršyti naudojamų įrenginių: IP adresas, vieta ir laikas.
 • Kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys: vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, mokesčių mokėtojo kodas, identifikavimo numeris (pvz., asmens tapatybės kortelės numeris).
 • Su mokėjimais susiję duomenys: mokėjimo kortelės turėtojo vardas ir pavardė, mokėjimo kortelės numeris, mokėjimo kortelės galiojimo data, banko sąskaitos numeris.
 • Duomenys, gauti naršant Tinklalapyje: skelbiamas turinys, nuotraukos.
BDAR 6 str. 1 d. f p. – teisėti interesai, , o šių duomenų tvarkymo naudojant slapukus - 6 str. 1 lit. a – sutikimasLaikas, kuris būtinas šiems veiksmas atlikti.
tiesioginei rinkodarai;
 • Duomenys, gauti iš Tinklalapyje naršyti naudojamų įrenginių: IP adresas, vieta ir laikas.
 • Kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys: vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, mokesčių mokėtojo kodas, identifikavimo numeris (pvz., asmens tapatybės kortelės numeris).
 • Su mokėjimais susiję duomenys: mokėjimo kortelės turėtojo vardas ir pavardė, mokėjimo kortelės numeris, mokėjimo kortelės galiojimo data, banko sąskaitos numeris.
 • Duomenys, gauti naršant Tinklalapyje: skelbiamas turinys, nuotraukos.
BDAR 6 str. 1 d. f p. – teisėti interesaiLaikas, kuris būtinas šiems veiksmas atlikti.
sudaryti ir vykdyti Šalies sudarytas paslaugų teikimo arba prekių pardavimo ir pristatymo sutartis
 • Kontaktiniai ir identifikaciniai duomenys: vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data, mokesčių mokėtojo kodas, identifikavimo numeris (pvz., asmens tapatybės kortelės numeris).
 • Su mokėjimais susiję duomenys: mokėjimo kortelės turėtojo vardas ir pavardė, mokėjimo kortelės numeris, mokėjimo kortelės galiojimo data, banko sąskaitos numeris.
 • Prisijungimo vardas ir duomenys: vartotojo vardas.
BDAR 6 str. 1 d. b p. – sutarties vykdymassutarties galiojimo ir atsiskaitymų jai pasibaigus laikotarpiu
„Rawlplug ID“ priežiūra – žr. 4 p.
 • Privalomi: vardas vir pavardė, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji šalis
 • Savo noru: profesija, darbdavys, įmonės pavadinimas, telefono numeris.
BDAR 6 str. 1 d. b p. – sutarties vykdymasSutarties galiojimo ir atsiskaitymų jai pasibaigus laikotarpiu
Kitiems tikslams.
 • Kaip nurodyta
6 str. 1 d. a p. – sutikimas

Nėra privalo teikti anksčiau minėtus duomenis, bet būtina juos pateikti, jeigu Šalis nori lankytis Tinklalapyje ir naudotis jo funkcijomis, įskaitant sutarčių sudarymą Tinklalapyje.

Kitiems tikslams, nei nurodyta anksčiau, asmens duomenis tvarkome tik Jums sutikus dėl to ir tik ta apimtimi, kuri nurodyta sutikime. Mums suteiktą sutikimą galite bet kada atšaukti, bet tai nedaro įtakos sutikimu pagrįsto Jūsų duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

8. „RAWLPLUG“ SURINKTOS INFORMACIJOS PERDAVIMAS

„Rawlplug“ turi teisę perduoti ir teikti iš Jūsų surinktą informaciją, įskaitant asmens duomenis, „Rawlplug“ grupės bendrovėms rinkodaros tikslams, jeigu dėl to sutikote.

„Rawlplug“ naudojasi trečiųjų asmenų paslaugomis tam tikriems veiksmams atlikti jos vardu. Tokių veiksmų pavyzdys gali būti agentų veikla, užsakymų vykdymas, subranga, apklausų vykdymas arba instaliacijų surinkimas, siuntų pristatymas, laiškų siuntimas, nuotolinių informacinių sistemų priežiūra, įskaitant elektroninį paštą, nuotolinių informacinių išteklių suteikimas, duomenų analizė, rinkodaros palaikymas, mokėjimų tvarkymas, teisinės paslaugos, buhalterinės apskaitos paslaugos, audito paslaugos ir pan. Šie tretieji asmenys yra asmens duomenų tvarkytojai „Rawlplug“ vardu, kurie duomenis tvarko tik vykdydami savo funkcijas ir negali asmens duomenų tvarkyti savo tikslams. „Rawlplug“ užtikrina, kad asmens duomenų tvarkytojų „Rawlplug“ vardu asmens duomenys tvarkomi būtų laikantis BDAR nustatytų principų, ypač, kad kiekvienas iš šių subjektų suprastų BDAR numatytas prievoles ir jų laikytųsi.  „Rawlplug“ užtikrina, kad kiekvienas iš asmens duomenų tvarkytojų „Rawlplug“ vardu užtikrintų tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, kurios nebūtų prastesnės nei reikalaujama pagal teisės aktus.

„Rawlplug“ taip pat gali Jūsų asmens duomenis teikti kitiems asmens duomenų valdytojams, ypač jeigu tai būtina teisės aktų numatytoms prievolėms vykyti, pvz., siekiant užtikrinti teisių apsaugą arba saugumą Tinklalapyje, kitiems vartotojams arba tretiesiems asmenims (pvz., siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn, atsiskaitymo tikslams). Pavyzdžiui, omenyje turimi atvejais, kai „Rawlplug“ teikia asmens duomenis valstybės, savivaldybių valdymo ar teisėsaugos įstaigoms, ūkinės informacijos bendrovėms ar skolų supirkėjams. Kiekvieną kartą „Rawlplug“ vertina, ar leistina teikti asmens duomenis, atsižvelgiant į prašytojo tipą, prašomų asmens duomenų rūšį ir įtaką, kurią duomenis pateikus gali daryti Jūsų teisėms ir tikslams, kuriems duomenys surinkti. Teikdama asmens duomenis „Rawlplug“ imasi visų galimų priemonių, kad teikiamų asmens duomenų apimtis būtų kuo mažesnė, pvz., redaguoja siunčiamą informaciją.

„Rawlplug“ gali teikti šioje Politikoje aprašomus surinktus asmens duomenis pirkėjui ar kitam teisių perėmėjui, kai visas ar dalis „Rawlplug“ turtas sujungiamas, restruktūrizuojamas, pertvarkomas, likviduojamas, diversifikuojamas ar parduodamas bendrąja ar likvidavimo, restruktūrizavimo ar pertvarkymo proceso tvarka, jeigu asmens duomenys yra perleidžiamo turto dalis.

„Rawlplug“ gali teikti Jūsų asmens duomenis kruopščiai atrinktiems tretiesiems asmenims rinkodaros ar kitiems tikslams, jeigu dėl to sutikote.

Asmens duomenų gavėjai, ypač „Rawlplug“ grupės bendrovės, gali būti įsikūrę įvairiose šalyse, įskaitant šalis, kurių asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai nustato mažesnį apsaugos lygį nei Europos Sąjungos teisės aktais, ypač Europos Sąjungai nepriklausančios šalys („trečiosios šalys“). „Rawlplug“ gali teikti Jūsų asmens duomenis trečiajai šaliai tik, jeigu:

 • kompetentinga Europos Sąjungos įstaiga vykdomuoju aktu patvirtina, kad šį trečioji šalis, teritorija arba šios trečiosios šalies tam tikras sektorius ar tam tikri sektoriai arba konkreti tarptautinė organizacija užtikrina tinkamą apsaugos lygį, arba
 • nesant anksčiau minėto patvirtinimo, tik tada, kai užtikrinama atitinkama apsauga ir jeigu suteikiama galimybė naudotis vykdytinomis duomenų subjektų teisėmis bei taikomos veiksmingos teisinės apsaugos priemonės, ypač taikant standartines sutartines sąlygas, arba
 • įvykdomi kiti BDAR reikalavimai.

9. NUORODOS Į TREČIŲJŲ ASMENŲ TINKLALAPIUS

„Rawlplug“ gali palaikyti verslo santykius su trečiaisiais asmenims, dėl ko Tinklalapyje gali būti skelbiamos nuorodos iš trečiųjų asmenų svetainių arba į jas. „Rawlplug“ Tinklalapyje skelbia tik nuorodos į svetaines, kurioje skelbiamas aukštos kokybės ir gerą reputaciją turintis turinys, kuris „Rawlplug“ vertinimu, gali būti Jums naudingas. Vis dėlto būtina turėti omenyje, kad „Rawlplug“ neturi galimybės kontroliuoti trečiųjų asmenų svetainių ir jokiu būdu nedalyvauja kuriant šias svetaines.

Pasinaudojus Tinklalapyje skelbiama nuoroda ir lankantis trečiųjų asmenų svetainėje, paliekate „Rawlplug“ valdomą sritį. Trečiųjų asmenų svetainėse taikoma jų privatumo politika, su kuria būtina susipažinti prieš lankantis tokioje svetainėje. „Rawlplug“ neatsako už kokį nors Jūsų asmens duomenų tvarkymą, atliekamą anksčiau minėtų asmenų, trečiųjų asmenų svetainėse skelbiamą turinį ar trečiųjų asmenų siūlomas paslaugas, taip pat neatsako už kokią nors žalą, kurią dėl to patyrėte. Atsižvelgdama į tai, „Rawlplug“ pataria susipažinti su visose svetainėse skelbiama politika prieš siunčiant kokius nors duomenis per šias svetaines.

10. SAUGUMAS

„Rawlplug“ taiko administracinio, techninio ir fizinio pobūdžio saugumo priemones, kuriomis siekiama apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto ar neįgalioto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, susipažinimo, atskleidimo ar naudojimo. „Rawlplug“ neužtikrina, kad naudojant šias priemones, Jūsų asmens duomenys visada yra saugūs, nes visada yra rizika ir netikrumas dėl interneto ir informacinių sistemų veikimo bei galimų neteisėtų įsilaužėlių atakų.

„Rawlplug“ tvarko surinktą informaciją, įskaitant asmens duomenis, tiek laiko, kiek būtina įvykdyti paslaugų teikimo ar prekių pristatymo sutartis, įvykdyti kitas teisines prievoles bei ginti, pareikšti ir vykdyti savo teises.

Informacijos saugumas priklauso ir nuo Jūsų. Gavus iš „Rawlplug“ arba savarankiškai pasirinko slaptažodį, būtiną prieiga prie Tinklalapio turinio, privalote neatskleisti šio slaptažodžio tretiesiems asmenims ir Jūs atsakote už jo atskleidimą. „Rawlplug“ taip pat pataria apgalvotai atskleisti ir skelbti kokius įrašus Tinklalapyje, nes jie gali būti matomi ir pasiekiami Tinklalapyje naršantiems tretiesiems asmenims.

Bet koks asmens duomenų siuntimas internetu nėra visiškai saugus. „Rawlplug“ stengiasi visiškai apsaugoti Jūsų siunčiamus asmens duomenis, bet neužtikrina per Tinklalapį siunčiamų asmens duomenų saugumo. Asmens duomenys siunčiami Jūsų rizika. „Rawlplug“ taip pat neatsako už kokį nors Tinklalapio apsaugos parinkčių ir taikomų apsaugos priemonių apėjimą.

11. JŪSŲ TEISĖS

BDAR suteikia Jums šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

 • susipažinti su asmens duomenimis (taip pat gauti duomenų kopiją) – BDAR 15 str. tvarka;
 • patikslinti (ištaisyti) asmens duomenis – BDAR 16 str. tvarka;
 • ištrinti asmens duomenis – BDAR 17 str. tvarka;
 • apriboti duomenų tvarkymą – BDAR 18 str. tvarka;
 • perkelti duomenis kitam duomenų valdytojui – BDAR 20 str. tvarka.

Šias teises galite įgyvendinti susisiekę su asmens duomenų apsaugos pareigūnu arba pateikę prašymą adresu Rawlplug.

Teikiant prašymą arba susisiekus, galime paprašyti Jūsų pateikti papildomą informaciją, kad būtų galima patikrinti Jūsų tapatybę.

Automatizuotas sprendimų priėmimas

„Rawlplug“ nepriima sprendimų automatizuotu būdu, kurie daro esminį poveikį Jums.

Nesutikimas

Be ankstesnėse pastraipose nurodytų teisių, bet kada galite nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi (įskaitant profiliavimą) tiesioginės rinkodaros tikslams. Nesutikus, „Rawlplug“ nutraukia duomenų tvarkymą tam tikslui.

Dėl priežasčių, susijusių su Jūsų ypatinga padėtimi, galite bet kada nesutikti, kad „Rawlplug“ tvarkytų Jūsų asmens duomenis (įskaitant profiliavimą), jeigu duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas arba viešasis interesas. Nesutikus, nustojame tvarkę Jūsų asmens duomenis, nebent Jūsų duomenys gali būti tvarkomi dėl svarbių, teisės aktais pagrįstų pagrindų, kurie pagal teisės aktus yra viršesni už  Jūsų interesus, teises ir laisves; arba yra pagrindas pareikšti, vykdyti ar ginti mūsų teisinius reikalavimus.

Skundas

Jūs turite teisę pateikti skundą vietos valdžios įgaliotoms asmens duomenų apsaugos ir BDAR laikymosi priežiūros įstaigoms, t. y. Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g., LT-09310 Vilnius, tel. + 37052791445, faks. +37052619494, e. paštas ada@ada.lt, tinklalapis http://www.ada.lt/

Dėl Rawlplug S.A, įsikūrusios Europos Sąjungos teritorijoje, galite pateikti skundą kompetentingai asmens duomenų apsaugos institucijai dėl įmonės buveinės. Kompetentingų institucijų kontaktinius duomenis galite rasti svetainėje https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

– jeigu manote, kad „Rawlplug“ vykdomas asmens duomenų tvarkymas pažeidžia įstatymus.

12. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

„Rawlplug“ gali bet kada pakeisti šią Politiką, apie tai nepranešusi. Ypatingais atvejais „Rawlplug“ gali apie pakeitimus pranešti elektroniniu paštu.