Vi beskyddar dina personuppgifter!

På Rawlplug tar vi lagen på allvar, varför vi informerar våra kunder om viktiga fakta i samband med ikraftträdande av Dataskyddsförordningen (GDPR).

Här hittar du all information om hur vi samlar in, skyddar och bearbetar dina personuppgifter.

Datasäkerhet prioriteras

Vi ser det som ett uttryck av förtroende att du anförtrott dina personuppgifter till oss och vi ser till att detta förtroende upprätthålls intakt. Vi skyddar alla din personuppgifter och kommersiell information genom att följa gällande föreskrifter och genom att långsiktigt och systematiskt implementera de senaste tekniska lösningarna inom informationssäkerheten.

I vårt team ingår också experter som ser till att uppgifter om dig alltid blir beskyddade.

För att säkerställa högsta skyddsnivå för dina personuppgifter har vi dessutom i vårt huvudkontor i Polen implementerat ett informationssäkerhetshanteringssystem som grundar sig på internationella standarder ISO/IEC 27001:2013.

Vad är Dataskyddsförordningen (GDPR)?

Dataskyddsförordningen, även känd som GDPR, är en förkortning på en rättsakt utfärdad av Europaparlamentet och rådet som är i kraft sedan den 25 maj 2018 och gäller på Europeiska unionens hela territorium – förordningen nr 679/2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Dataskyddsförordningen är också ett svar på den snabba utvecklingen av informationsteknologier, t ex molnsystem, mobilt Internet, mobilapplikationer osv, vilket har gjort det nödvändigt att anpassa lagen till den snabbt förändrande verkligheten.

LÄS MER OM GDPR

Hur bearbetar vi dina data?

När du anförtror dina data till oss blir vi din personuppgiftsadministratör. Det innebär att vi är ansvariga för att de utnyttjas på ett säkert sätt, i enlighet med avtalet eller gällande rättsliga föreskrifter.

Varför behöver vi ditt samtycke?

För att behandla dina personuppgifter för vissa ändamål, t ex för att tillhandahålla dig information anpassad efter dina behov, intressen och preferenser relaterade till våra produkter, för att via e-post informera dig om nyheter i vår produktportfölj behöver vi ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter.

Läs mer

Rättigheter

När du överlämnar dina personuppgifter till oss kan du känna dig trygg. Vi vill dessutom påminna om att du hela tiden bibehåller rättigheter till dina personuppgifter.

Du kan bl a ha tillgång till de närhelst du vill, du kan uppdatera de, begränsa bearbetningsmöjligheter eller till och med begära att de tas bort eller överlämnas till annan administratör.

LÄR KÄNNA DINA RÄTTIGHETER

Överföring av uppgifter

i samband med vår verksamhetstyp kan vi överföra dina personuppgifter, beroende på omständigheter och situation, till enheter som behandlar de å våra vägnar och i samband med aktiviteter som utförs för vår räkning, dvs databehandlingsadministratörer. Vi kan också överföra dina uppgifter till andra administratörer som kommer att behandla de på egen hand, t ex budföretag. Kom ihåg att dina personuppgifter fortfarande är skyddade i sådana situationer och själva överlämnandet alltid utförs i enlighet med gällande lagar.

Se vem vi kan överlämna dina personuppgifter till.

Läs mer

Handlingar

Tack för att du har läst all information om dataskyddsförordningen (DSF) som vi har förberett för dig. Återigen vill vi påminna om att vi respekterar din integritet och skyddar dina uppgifter. Här har vi samlat alla nödvändiga dokument så att du kan komma åt dem när som helst och kunna läsa de i fred när och var du vill, t ex medan du dricker kaffe.

Kontakta oss!

Kontakta oss!

Kontakta oss med hjälp av formuläret om du har några frågor om dataskydd. Vi besvarar alla dina frågor och funderingar!