Dbáme o bezpečnost vašich údajů!

V Rawlplug bereme právní aspekty vážně a proto máme pro vás několik důležitých informací týkajících se nabytí platnosti směrnice GDPR.

Najdete zde všechny informace o tom, jak shromažďujeme, chráníme a zpracováváme vaše údaje.

Bezpečnost údajů především

Když nám svěřujete své osobní, vkládáte v nás důvěru, a my dbáme o to, abychom ji nezklamali. Všechny vaše osobní údaje a obchodní informace chráníme v souladu s příslušnými právními předpisy a dlouhodobou, systematickou implementací nejnovějších technických řešení v oblasti bezpečnosti informací.

V týmu máme také skupinu odborníků, kteří zajistí, že informace o vás jsou vždy bezpečné.

Abychom zajistili nejvyšší standardy ochrany vašich osobních údajů, zavedli jsme v naší centrále v Polsku systém řízení bezpečnosti informací, založený na mezinárodních normách ISO / IEC 27001: 2013.

Co je GDPR?

Nařízení o ochraně osobních údajů, čili GDPR, je zkratka právního aktu, vydaného Evropským parlamentem a Radou, který nabyl účinnosti dne 25. května 2018 a je závazný po celém území Evropské Unie – nařízení č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

GDPR je také reakcí na rychlý rozvoj informačních technologií, jako jsou cloudové systémy, mobilní internet, mobilní aplikace atd., který způsobil, že bylo nutné uzpůsobit právo této – velmi rychle se měnící – realitě.

ZJISTĚTE VÍC O GDPR

Jak zpracováváme vaše údaje?

Když nám svěříte své údaje, stáváme se jejich správcem. Znamená to, že jsme zodpovědní za jejich bezpečné používání v souladu se smlouvou nebo platnými právními předpisy.

K čemu je nám váš souhlas?

Abychom mohli zpracovávat vaše údaje k určitým účelům, např. poskytnutí informací podle vašich potřeb, zájmů a preferencí souvisejících s našimi výrobky, informování o novinkách v naší nabídce přes e-mail, potřebujeme váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

ZJISTĚTE VÍC

Práva

Když nám svěřujete své osobní údaje, můžete se cítit bezpečně a komfortně, proto pamatujte, že k nim stále máte řadu práv.

Můžete k nim mít přístup, kdykoli chcete, můžete je aktualizovat, omezit možnosti jejich zpracování anebo nás požádat, abychom je odstranili nebo převedli na jiného správce.

POZNEJTE SVÁ PRÁVA

Poskytování údajů

V souvislosti se specifiky naší činnosti můžeme poskytovat vaše osobní údaje – v závislosti na okolnostech a situaci – subjektům, které je zpracovávají naším jménem a pro potřeby činností prováděných v náš prospěch, čili zpracovatelům. Vaše údaje můžeme také poskytnout jiným správcům, kteří je budou dále zpracovávat vlastním jménem, např. kurýrním firmám. Pamatujte, že v takových situacích jsou vaše údaje nadále chráněny a samotné jejich poskytnutí vždy probíhá v souladu s platnými právními předpisy.

Zjistěte, komu můžeme poskytovat vaše osobní údaje.

ZJISTĚTE VÍC

Dokumenty

Děkujeme, že jste se seznámili se všemi informacemi o GDPR, které jsme pro vás připravili. Ještě jednou vám chceme připomenout, že respektujeme vaše soukromí a chráníme vaše údaje. Zde jsme shromáždili všechny potřebné dokumenty, abyste k nim měli kdykoli přístup a byli schopni si je přečíst v klidu s kávou, v místě a čase, který vám vyhovuje.

Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás!

Pokud máte dotazy týkající se ochrany dat, kontaktujte nás pomocí formuláře. Budeme reagovat na všechny pochybnosti!