Staráme sa o bezpečnosť Vašich údajov!

V Rawlplug pristupujeme s vážnosťou k právnym aspektom, a preto máme pre Vás niekoľko dôležitých informácií týkajúcich sa nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR.

Nájdete tu všetky informácie o tom, ako zhromažďujeme, chránime a spracúvame Vaše údaje.

Bezpečnosť údajov na prvom mieste

Tým, že ste nám zverili svoje osobné údaje, vyjadrili ste nám dôveru, a my sa snažíme, aby zostala neporušená. Chránime všetky Vaše osobné údaje a obchodné informácie dodržiavaním príslušných právnych predpisov a dlhodobou systematickou implementáciou najnovších technických riešení z oblasti informačnej bezpečnosti.

V tíme máme aj skupinu odborníkov, ktorí dbajú na to, aby informácie o Vás boli vždy bezpečné.

Okrem toho sme pre zabezpečenie najvyšších štandardov ochrany Vašich osobných údajov zaviedli v našej centrále v Poľsku systém riadenia bezpečnosti informácií založený na medzinárodných normách ISO/IEC 27001:2013.

Čo je GDPR?

Nariadenie o ochrane osobných údajov, čiže GDPR (angl. General Data Protection Regulation), je skrátením názvu právneho aktu vydaného Európskym parlamentom a Radou Európskej únie, ktorý nadobudol účinnosť 25. mája 2018 a je všeobecne záväzný na celom území Európskej únie – Nariadenie č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

GDPR je tiež reakciou na rýchly rozvoj informačných technológií, ako sú cloudové systémy, mobilný internet, mobilné aplikácie atď., ktoré spôsobili, že bolo potrebné prispôsobiť zákon tejto rýchlo sa meniacej realite.

ZISTIŤ VIAC O GDPR

Ako spracovávame Vaše údaje?

Keď nám zveríte Vaše osobné údaje, stávame sa ich správcom. To znamená, že sme zodpovední za ich bezpečné používanie v súlade so zmluvou alebo platnými právnymi predpismi.

Prečo potrebujeme Váš súhlas?

Aby sme mohli spracúvať Vaše osobné údaje na určité účely, napr. poskytovať Vám informácie prispôsobené Vašim potrebám, záujmom a preferenciám súvisiacim s našimi produktmi a informovať Vás o nových produktoch v našom produktovom portfóliu e-mailom, potrebujeme Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov.

ZORAZIŤ VIAC

Práva

Tým, že nám zveríte svoje osobné údaje, môžete sa cítiť bezpečne a pohodlne, preto si pamätajte, že aj naďalej máte na ne množstvo práv.

Stále k nim máte prístup kedykoľvek budete chcieť, môžete ich aktualizovať, obmedziť ich spracovanie a dokonca nás požiadať, aby sme ich odstránili alebo presunuli na iného správcu.

POZNAJTE SVOJE PRÁVA

Prenos údajov

Vzhľadom na špecifickosť nášho podnikania môžeme Vaše osobné údaje preniesť v závislosti od okolností a situácií na subjekty, ktoré ich spracúvajú v našom mene, a na potreby činností vykonávaných pre nás, čiže spracovateľom. Vaše údaje môžeme odovzdať aj iným správcom, ktorí ich budú spracovávať vo vlastnom mene, napríklad kuriérske spoločnosti. Pamätajte, že v takýchto situáciách sú Vaše údaje naďalej chránené a prenos sa vykonáva vždy v súlade s platnými zákonmi.

Zistite, komu môžeme odovzdať Vaše osobné údaje.

ZOBRAZIŤ VIAC

Dokumenty

Ďakujeme, že ste si prečítali všetky informácie o GDPR, ktoré sme pre Vás pripravili. Ešte raz Vám chceme pripomenúť, že rešpektujeme Vaše súkromie a chránime Vaše údaje. Tu sme zhromaždili všetky potrebné dokumenty, aby ste k nim mali kedykoľvek prístup a mohli ste si ich prečítať v pokoji pri káve, v čase a mieste, ktoré Vám vyhovuje.

Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás!

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany údajov, kontaktujte nás prostredníctvom formulára. Budeme reagovať na všetky pochybnosti!