Rūpinamės Jūsų duomenų saugumu!

„Rawlplug“ rimtai žiūri į teisės aspektus ir būtent todėl norėtume Jums pranešti apie kelis su įsigaliojusiu BDAR susijusius svarbius dalykus.

Čia rasite visą informaciją apie tai, kaip renkame, saugome ir tvarkome Jūsų duomenis.

Svarbiausia – duomenų saugumas

Patikėdami mums savo asmens duomenis išreiškėte pasitikėjimą mumis, o mes rūpinamės, kad šio pasitikėjimo nenuviltume. Saugome visus Jūsų asmens duomenis ir komercinę informaciją, taikydami atitinkamus teisės aktus ir visą laiką sistemingai diegdami naujausius informacinės saugos techninius sprendimus.

Mūsų komandoje yra ekspertų grupė, kurie rūpinasi, kad duomenys apie Jus visada būtų saugūs.

Taip pat užtikriname aukščiausius Jūsų asmens duomenų apsaugos standartus, savo pagrindinėje būstinėje Lenkijoje esame įdiegę informacijos saugos valdymo sistemą, grindžiamą tarptautiniais ISO/IEC 27011:2013 standartais.

Kas yra BDAR?

Asmens duomenų apsaugos reglamentas, arba BDAR (angl. GDPR) – Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos priimto teisės akto, 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusio visoje Europos Sąjungoje – reglamento Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB – trumpasis pavadinimas.

Taip pat BDAR – tai atsakas į greitai besivystančias informacines technologijas: debesijos sistemas, mobilųjį internetą, mobiliąsias programas ir pan., kurios lėmė, kad prireikė teisę suderinti su šia sparčiai besikeičiančia tikrove.

SUŽINOTI DAUGIAU APIE BDAR

Kaip tvarkome Jūsų duomenis?

Kai patikite mums savo asmens duomenis, mes tampame jų valdytojais. Tai reiškia, kad esame atsakingi už jų saugų naudojimą, laikantis sutarties ir galiojančių teisės aktų.

Kam mums reikalingas Jūsų sutikimas?

Kad galėtume tvarkyti Jūsų duomenis kai kuriems tikslams, pvz., teikti Jūsų poreikius, susidomėjimus ir pageidavimus, susijusius su mūsų produktais, atitinkančią informaciją, pranešti Jums apie mūsų siūlomas produktų naujienas elektroniniu paštu, mums būtinas Jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis.

SUŽINOTI DAUGIAU

Teisės

Patikėję mums savo asmens duomenis galite jaustis saugūs ir komfortiškai, todėl nepamirškite, kad vis dar turite nemažai su jais susijusių teisių.

Be kita ko, galite su jais susipažinti, kada tik panorėję, galite juos atnaujinti, apriboti jų tvarkymą ar net reikalauti iš mūsų, kad ištrintume juos arba perleistume kitam duomenų valdytojui.

SUŽINOTI SAVO TEISES

Duomenų teikimas

Dėl mūsų veiklos ypatumų galime, atsižvelgdami į aplinkybes ir atvejus, Jūsų asmens duomenis teikti mūsų vardu ir mūsų reikmėms juos tvarkantiems subjektams, t. y. duomenų tvarkytojams. Taip pat galime Jūsų asmens duomenis teikti kitiems duomenų valdytojams, kurie juos tvarko savo vardu, pvz., kurjerių bendrovėms. Atsiminkite, kad tokiais atvejais Jūsų duomenys toliau yra saugomi ir teikiami tik laikantis galiojančių teisės aktų.

Žiūrėti kam galime teikti Jūsų asmens duomenis.

SUŽINOTI DAUGIAU

Dokumentai

Ačiū, kad susipažinote su visa Jums parengta informacija apie BDAR. Dar kartą norėtume priminti, kad gerbiame Jūsų privatumą ir saugome Jūsų duomenis. Čia pateikiame visus būtinus dokumentus, kad bet kada galėtumėte juos pasiekti ir perskaityti ramiai, gerdami kavą, Jums patogioje vietoje ir laiku.

Susisiekite su mumis!

Susisiekite su mumis!

Jei turite klausimų, susijusių su duomenų apsauga, prašome susisiekti su mumis naudodami formą. Atsakysime į visas abejones!